Küldöttgyűlés 2011

Küldöttgyűlés – megemlékezés a madéfalvi veszedelemről és a bukovinai székelyek Magyarországra telepítéséről – 2011. január 9.

Szentmise és megemlékezés

2011. január 9-én, vasárnap tartotta tisztújító küldöttgyűlését a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. A nap a bonyhádi római katolikus templomban szentmisével kezdődött, majd koszorúzással folytatódott a bonyhádi Székely Emlékparkban, ahol Kóka Rozália emlékezett meg a madéfalvi veszedelem 247. évfordulójáról, valamint arról, hogy idén 70 éve, hogy a bukovinai székelyeket Magyarországra (Bácskába) telepítették. P. Illés Albert SJ atya emlékezett meg a hadikfalvi születésű Sebestyén Antal esperes halálának 50. évfordulójáról.

A küldöttgyűlésen a tagegyesületek küldöttei elfogadták a 2010. év szakmai és pénzügyi beszámolóját, majd tisztújítást tartottak. Potápi Árpád János 12 év elnökség után bejelentette lemondását, melyet a küldöttek elfogadtak. Új elnöknek Csibi Krisztinát, a Völgységi Múzeum néprajzos muzeológusát, korábbi elnökségi tagot, alelnöknek Csiki Bélát választották. A kilenc fős elnökségbe a következő személyeket választották a küldöttek: Szabó Júlianna (Erdély,Csernakeresztúr), Papp Mária (Vajdaság – Székelykeve), Lőrincz Etelka (Tolna megye-Bonyhád-Majos), Stráhl Istvánné (Bács-Kiskun megye – Vaskút), Nyírőné Csibi Margit (Baranya megye – Palotabozsok), Barabásné Fábián Elvira (Tolna megye – Kakasd), Asztalos Zoltán (Tolna megye – Tevel), Márton István (Tolna megye – Szekszárd), Kosnás Árpád (Tolna megye – Aparhant), Lantos László (Tolna megye – Tevel).