Bonnaz Sándor Magyar Művelődési Egyesület Sándoregyháza

A Sándoregyházi (Ivanovoi) Bonnáz Sándor MME története, sikerei emlékei megalakulásától 2001-töl 2019-ig.

 

A sándoregyház-i Bonnáz Sándor MME 2001-ben alakult meg az akkori plébános Mellár József ajánlatára. Első elnöke Székács András volt. Az egyesület megalakulása után mindjárt megalakult a kézimunka ás az ifjúsági tánccsoport is. A kézimunkacsoport tagjai minden évben részt vettek a vajdasági kézi munka kiállításokon munkáikkal (horgolás, kivarrások, és egyéb disztárgyak készítésével). Erről a kapott emléklapok, diplomák, serlegek tanúskodnak melyeket az egyesület helyiségében őrzünk. A tánccsoportunk részt vett a környező helységekben és külföldön is voltak fellépései (Románia, Magyarország) a Dél-Bánáti szemléken minden évben és helyben sándoregyházi rendezvényeken is.                                                                 

2003-ban egyesületünk megszervezte a nagy Székelytalálkozót, melyen a Magyarország-i (bonyhádi) Románia-i (dévai, csernakeresztúri) és a környező Al-Duna-i  székelyek vettek részt (Székelykevei, Hertelendyfalva-i és Pancsova-i egyesületek).

A 2007 / 2008-as évben megalakult a Bonnáz Sándor MME asszonykórusa is, mely kb. 15 tagot számlált. A kórus megtartja a népdalokat, lakodalmas és Al Duna-i székelymagyar Bukovinából hozott hagyományos dalokat, énekeket, az utóbbi években a Magyarországról érkezett ösztöndíjas Marianna Nyitrai segített. A gyerekek tánccsoportját és az asszonykórust is vezette nagy sikerrel. Az asszonykórusunk részt vett különböző rendezvényeken Szerbia és Vajdaság szerte (Durindó), sőt Budapesten is vendégszerepelt a Magyar házban a Hertelendyfalvaiakkal és Székelykeveiiekkel együtt. Háromszor szerveztük meg a dél-Bánáti MME szemléjét, melyen az összes dél -bánáti kultúregyesülettel vettek részt kultúrprogramokkal és kézimunka kiállításukkal.

– Más hagyományos programokon is részt veszünk, karácsonyi szokások decemberben, Székelykeve-i főzőcskén, a Hertelendyfalv-i aratónapokon, a Torontálvásárhely-i kukoricanapokon és szerb falukkal is együttműködünk és részt veszünk rendezvényeiken, Pancsova-i Weifertnapokon, Sztarcsova-i szlávszki kalács, Bánátszki Bresztovác-i paprikiádán és a Dolovo-i strudlijádán is.

– Sándoregyházán az utóbbi években Anyanyelv ápolási napot tartanak minden év februárjában, ahol az összes nemzetetek és nemzetiségek fellépnek kultúrprogrammal. Ezen az egyesületünk gyerektánccsoportja és énekkara is fellép, képviselve a magyarokat. Minden évben farsangi gyerekmaszkabált rendezünk, falunk gyerekeinek.

  Az asszonycsoport hagyományos kalácsokat és ételeket készít (nagyanyáink ételei és kalácsa címmel). Augusztusban pedig  megszervezzük a Halásznapokat, ahol kb. 10 faluból hívunk vendégeket. Vendégeinket ezekkel a hagyományos ételekkel és kalácsokkal vendégeljük meg.   A Bonnáz Sándor MME együtt működik a sándoregyházi helyi közösséggel, a  Zsárkó  Zrenjanin kultúrotthonnal, a bolgár  (paltyán) egyesülettel, a katolikus egyházzal és a Moša Pijade Általános Iskolával is.

  Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy majdnem a megalakulásunk óta tagjai vagyunk a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének. Rendszeresen minden évben elmegyünk a Székely szövetség évi közgyűlésére is, ahol nagyon szépen fogadnak és vendégül látnak.              

          2018 Októberében meghívást kaptunk a Székelyek bucsújára és a Bukovinai Székely Porta állítására is. Ez egy igazán felejthetetlen élmény volt számunkra. Mindenért hálásak vagyunk és mindent köszönünk a Székely szövetségnek!

Sok szeretettel és üdvözlettel a Bonnáz Sándor MME elnöke: Német András és titkára: Cvetanović Katalin.

 

  1. február 14. Német András
    elnök