Garai Székely Kör

A Garára települt székelyek a Bukovinából magukkal hozott kultúrájukat (népviselet, ének, zene, tánc) a mai napig őrzik. A helyi művelődési ház vezetőjének, Takács Lászlónak köszönhetően, 1962-ben a székely asszonyok népdalkört alakítottak és népviseletbe öltözve énekeltek először bukovinai népdalokat, majd 1979-ben, Heffner Jánosné Irma néni vezetésével megalakul a Garai Székely Asszonykórus. A csoport 1992-ben megyei aranyminősítést kapott. Egy évvel később dicséretes munkájuk zálogaként Miklós József vezetésével megalakult a Garai Székelykör. 1995-ben a Székelykör ifjúsági ének és tánccsoporttal bővült. Letelepedésünk 50-dik évfordulójának emlékére a Garai Székelykör székelykaput állított a római katolikus templom előtt, majd 2004-ben, a székelykapu mellett, a madéfalvi veszedelemben elhunytak emlékére, kopjafát avatott. Pál József áldozatos munkájának köszönhetően megnyitotta kapuit a Falumúzeum, ahol a még fellelhető tárgyi emlékeink (ruhák, szőttesek, használati eszközök ), szép számban kerültek kiállításra. Kulturális örökségünk védelmének érdekében a Garai Székelykör 2005-ben egyesületté alakult, melynek vezetője Nagy Ferenc. A szervezet célkitűzése: a bukovinai székely kultúra megőrzése.