Mohácsi Székely Kör

Vidékünk népei páratlanul gazdag népi műveltséget teremtettek meg Mohácson és környékén. Hiú ábránd volna e műveltség teljes bemutatására törekedni. Az együtt élő népek műveltségének vizsgálatakor szembeötlő, hogy különbözőségeikben is mennyire egységesek. A magyarok, románok, szlovákok, németek és délszlávok különböző ízléssel, mentalitással fordulnak a teremtett világ felé, illetve részei annak. Mélyen a gyökereinkben talán mondhatjuk, hogy egységes kultúrát képviselnek, hisz mindannyian Magyarország lakói vagyunk. Az embereket mindig foglalkoztatták a régmúlt idők történései, az ősök kiléte, sorsa, élete. Mi magunk is ennek a bűvkörébe estünk és szántuk rá magunkat 2004 őszén, hogy mindezen dolgok után járjunk, kutassuk és dolgozzunk rajta egy csoportban, hogy őseink hagyományait méltón továbbadjuk az utókor számára. Mohácson nem telepedtek le bukovinai székelyek, csak a környező falvakban, mégis az idő múlásával, egyre több idős és fiatal költözött be a városba. Meglepetésünkre szinte mind az öt faluból találtunk bukovinai székely leszármazottat, és még olyan is akadt, akik kint születtek Bukovinában. Fontosnak tartjuk, hogy a mi örökségünket megismertessük azokkal, akik még nem vagy csak kevésbé hallottak róla, megteremtsük a másságban rejlő azonosság képi világát, azt a harmóniát, ami mai világunkban oly kevéssé van jelen, s a mit megbontani a múltban is csak sanda manipulációval lehetett. Mindent, amit kaptunk szüleinktől, nagyszüleinktől, megőrizzünk, továbbadjuk, és további értékeket gyűjtünk. Több rendezvényt és előadást is szerveztünk már a múltban, mellyel városunk kulturális életét és a Székely Szövetség programjait gazdagítottuk. Csoportunk most egy gyermekkórust nevel ki, akikkel reményeink szerint még felnőttkorukban is be tudjuk mutatni a bukovinai székelyek énekeit. Gyűjtéseinket és kutatásainkat továbbra is folytatjuk, gyermekeinket pedig identitástudatra neveljük.

Kovácsné Tusa Zsuzsa vezető