Segesvári Miklós Pál Egylet Déva

Az egyletet a helybeli magyarság hozta létre 1999 júniusában. Az egyesület nevéül a mindössze 46 évet élt alispánunk, Segesvári Miklós Pál nevét választottuk, hogy emlékét megőrizzük az utókornak. Célunk a kulturális kibontakozás, közösségünk megismertetése a világgal, más kultúrák megismerése az eljövendő közös Európa szellemében. Ebben az évben ünnepeljük megalakulásunk 10 éves évfordulóját.
2001-ben megalakítottuk a tánccsoportot, anyanyelvi táborokat szerveztünk, vetélkedőket tartottunk, kapcsolatot alakítottunk ki az Izményi Népi Együttessel, mely a mai napig tart. Tánccsoportunk több alkalommal fellépett Déván és a környező magyarlakta szórványban. Csoportunk szerepelt Tolna-Mözsön, Lengyelen és a Tevelen, a Székely Találkozón és Lakodalomban, valamint a romániai Bozson, az Ifjúsági Művészeti Csoportok Találkozóján. Részt vettünk a Sebestyén Ádám Mesemondó Versenyeken: Izményben, Mohácson, Kakasdon és Csátalján. Besegítettünk az Izményi Székelykapu felállításában.
2003-ban a Dévai Polgármesteri Hivatal 49 évre bérmentesen visszaadta a volt €žCsángótlepi Kultúrotthont€, melyet 36 éven át a katonaság használt. Az épületet teljesen lelakták, ezért pályázatok révén nyert pénzekből kezdtük felújítani, nyílászárókat, színpadot, padozatot készíttettünk, bútorzatot vásároltunk. Közmunkákat szerveztünk és besegített az RMDSZ is. Az ingatlan ma €žMagyar Ház€ néven szerepel, és itt tart előadásokat, gyűléseket, összejöveteleket a dévai magyarság apraja és nagyja. Az egylet elnöke: Kiszely József.
Segesvári Erzsébet