2020-10-29 nap bejegyzései

XXIII. „Sebestyén Ádám” Országos Bukovinai Székely Mesemondó Verseny

VERSENYFELHÍVÁS!

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége meghirdeti a XXIII.

„Sebestyén Ádám” mesemondó versenyt!

A 2020-as évben kialakult járvány miatt online módon kívánjuk lebonyolítani.

A verseny céljai:

1. A gyönyörű, páratlanul gazdag bukovinai székely népmesekincsünk széles körben való megismertetése, éltetése, az élő mesemondás gyakorlatának megőrzése, továbbadása a ma élő generációk számára.

2. Bukovinai székely tájnyelvünk, tájszavaink tudatos használatának szorgalmazása.

3. Sebestyén Ádám áldozatos mesegyűjtő munkásságának, megismertetése, megbecsülése.

Kategóriák: (A jelentkezők összetételétől függően)

  1. I-II. o
  2. III. – IV. o.
  3. V.- VIII. o
  4. Középiskolások, felnőttek

Követelmények

A versenyző mondjon el egy legalább 3 perces, de legfeljebb 8 perces, életkori sajátosságának megfelelő mesét, mondát vagy tréfát, kívülről, papír és súgó igénybevétele nélkül. Lehetőleg a saját szavaival!

Ajánlott irodalom:

Ezek a könyvek ma már többnyire csak könyvtárakban találhatóak!

Az Eltáncolt papucsok, Bukovinai Székely Népmesék, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1984 (Feldolgozott mesék)

Dégh Linda: Kakasdi népmesék, I.-II. Akadémia Kiadó Budapest, 1955

(Eredeti gyűjtések)

Höfler Lajosné Kelemen Emma: Bukovinai székely népmesék, Bonyhád, 1998 (Feldolgozott mesék)

Kóka Rozália: Katyika meg Matyika, Fekete Sas Kiadó, Budapest,2002- 2018 (Feldolgozott mesék)

Kóka Rozália: Virágszépzöld Anna, Timp Kiadó, Budapest, 2008 (Feldolgozott mesék)

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék I-IV. kötet, Tolna Megyei Tanács V. B. Könyvtár, 1979-1986 (Eredeti gyűjtések)

Zsók Béla: Az egyszeri ember, Déva, 1993 (Feldolgozott mesék)

A zsűrizés szempontjai:

  1. Meseválasztás:

Értékes, érdekes, a mesemondó életkori sajátosságainak megfelelő legyen az elmondandó mese!

  • A beszéd milyensége:

A hangok tiszta ejtése, hangsúlyok, beszéd tempó, hanglejtés, stb. Felhívom a mesemondók figyelmét a székely tájszólás használatára. Amennyiben a mesemondó ismeri a zárt „e”, vagyis az ë kiejtését, úgy használja, ha nem, akkor csak a tájszavakkal jelezze, hogy székely szöveget mond.

Az előadás milyensége:

A mesemondó előadói tehetsége, eszközei a beszéd, a szem- és arcjáték, nagyon ritkán, ha a belső indulat megmozdítja a kezeit. Ne grimaszoljon, ne mutogasson, ne hadonásszon mesemondás közben.

Öltözék:

A felvétel során, amennyiben a versenyző rendelkezik népviseleti ruhával, kérjük abban legyen a felvétel, vagy egyszerű ünneplő ruhában.

Még egy nagyon fontos információ:

A szakemberek azt tanácsolják, hogy az előadás során ne a kamerának, hanem pár fős nézőközönségnek meséljenek. így válik életszerűvé.

Amennyiben a felvétel elkészítése nem megoldható, akkor kérjük jelezzék, mert tudunk segíteni!

Jelentkezési határidő: 2020. nov. 10.

Felvétel beérkezésének határideje: 2020. nov. 30.

Beküldési email cím: bukovinai.szekelyek.osz@gmail.com

Jó felkészülést, és várjuk a felvételeket!

Bonyhád, 2020. 10. 25.

          

Illés Tibor

BSZOSZ. elnök

Támogatók:

 

Jelentkezési lap letölthető: