Szerkesztő bejegyzései

Felhívás, a XXXII. Bukovinai Székely Néprajzi Táborra

           XXXII. Bukovinai Székely Néprajzi Tábor

Helyszín: Kismányok, Székely Porta

2021 július 19 – 24.

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 2021-ban is meghirdeti a gyermekek, fiatalok és családok számára a bukovinai székely életmód,- kézműves néprajzi tábort. Életmód tábort igyekszünk kialakítani. Viseletbe öltözve megkíséreljük megélni azt, ahogyan nagyszüleink töltötték a napjaikat, Bukovinában. Ehhez gyűjtünk ismereteket, a műhely vezetőktől és egymástól.

A tábor műhelyei:

 • Fafaragás: kopjafa készítése, szimbólum rendszerének megismerése.

Vezeti Szemcsuk István

 • Szövés: előkészítő műveletek, felvetés szövőszékre, fonal előkészítés. Festőnövények megismerése, fonal festés.

Vezeti: Lőrincz Etel

 • Bútorfestés: jellegzetes bukovinai motívumok megismerése, rajzolása, festése

Vezeti: Lőrincz Etel

 • Viseletkészítés: Hagyományos gyermekruhák készítése

Vezeti: Fekete Sebestyén Ibolya

 • Képzőművészet:

rajzolás, kisplasztika(agyag használatával),

hagyományos ,(régi) gyermekjátékok készítése

Vezeti: Lőrincz Gergely

 • Bukovinai énekek tanulása

Vezeti: Fábián Éva népdalénekes


Szeretettel várjuk a fiatalokat, az érdeklődő idősebbeket, illetve családok jelentkezését.

Táborvezető: Lőrincz Etel a BSZOSZ elnökségi tagja.

A Jelentkezési űrlapot kérjükkitöltvepostai úton és e-mailen megküldeni.

Ø  Kérjük a mindenkori közegészségügyi rendeletek, a védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti betartását.

Információ és jelentkezési lehetőség:

Lőrincz Etel: 06 30 978 8713

lllés Tibor: 06 20 211 9950

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége elérhetőségei:
Telefon: 06/20466 9465, 74/450 369
Levél: 7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 29.

E-mail: bukovinai.szekelyek.osz@gmail.com

Bonyhád, 2021. 06. 03.
                                                                              Illés Tibor
                                                                           BSZOSZ elnök

XXIII. „Sebestyén Ádám” Országos Bukovinai Székely Mesemondó Verseny

VERSENYFELHÍVÁS!

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége meghirdeti a XXIII.

„Sebestyén Ádám” mesemondó versenyt!

A 2020-as évben kialakult járvány miatt online módon kívánjuk lebonyolítani.

A verseny céljai:

1. A gyönyörű, páratlanul gazdag bukovinai székely népmesekincsünk széles körben való megismertetése, éltetése, az élő mesemondás gyakorlatának megőrzése, továbbadása a ma élő generációk számára.

2. Bukovinai székely tájnyelvünk, tájszavaink tudatos használatának szorgalmazása.

3. Sebestyén Ádám áldozatos mesegyűjtő munkásságának, megismertetése, megbecsülése.

Kategóriák: (A jelentkezők összetételétől függően)

 1. I-II. o
 2. III. – IV. o.
 3. V.- VIII. o
 4. Középiskolások, felnőttek

Követelmények

A versenyző mondjon el egy legalább 3 perces, de legfeljebb 8 perces, életkori sajátosságának megfelelő mesét, mondát vagy tréfát, kívülről, papír és súgó igénybevétele nélkül. Lehetőleg a saját szavaival!

Ajánlott irodalom:

Ezek a könyvek ma már többnyire csak könyvtárakban találhatóak!

Az Eltáncolt papucsok, Bukovinai Székely Népmesék, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1984 (Feldolgozott mesék)

Dégh Linda: Kakasdi népmesék, I.-II. Akadémia Kiadó Budapest, 1955

(Eredeti gyűjtések)

Höfler Lajosné Kelemen Emma: Bukovinai székely népmesék, Bonyhád, 1998 (Feldolgozott mesék)

Kóka Rozália: Katyika meg Matyika, Fekete Sas Kiadó, Budapest,2002- 2018 (Feldolgozott mesék)

Kóka Rozália: Virágszépzöld Anna, Timp Kiadó, Budapest, 2008 (Feldolgozott mesék)

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék I-IV. kötet, Tolna Megyei Tanács V. B. Könyvtár, 1979-1986 (Eredeti gyűjtések)

Zsók Béla: Az egyszeri ember, Déva, 1993 (Feldolgozott mesék)

A zsűrizés szempontjai:

 1. Meseválasztás:

Értékes, érdekes, a mesemondó életkori sajátosságainak megfelelő legyen az elmondandó mese!

 • A beszéd milyensége:

A hangok tiszta ejtése, hangsúlyok, beszéd tempó, hanglejtés, stb. Felhívom a mesemondók figyelmét a székely tájszólás használatára. Amennyiben a mesemondó ismeri a zárt „e”, vagyis az ë kiejtését, úgy használja, ha nem, akkor csak a tájszavakkal jelezze, hogy székely szöveget mond.

Az előadás milyensége:

A mesemondó előadói tehetsége, eszközei a beszéd, a szem- és arcjáték, nagyon ritkán, ha a belső indulat megmozdítja a kezeit. Ne grimaszoljon, ne mutogasson, ne hadonásszon mesemondás közben.

Öltözék:

A felvétel során, amennyiben a versenyző rendelkezik népviseleti ruhával, kérjük abban legyen a felvétel, vagy egyszerű ünneplő ruhában.

Még egy nagyon fontos információ:

A szakemberek azt tanácsolják, hogy az előadás során ne a kamerának, hanem pár fős nézőközönségnek meséljenek. így válik életszerűvé.

Amennyiben a felvétel elkészítése nem megoldható, akkor kérjük jelezzék, mert tudunk segíteni!

Jelentkezési határidő: 2020. nov. 10.

Felvétel beérkezésének határideje: 2020. nov. 30.

Beküldési email cím: bukovinai.szekelyek.osz@gmail.com

Jó felkészülést, és várjuk a felvételeket!

Bonyhád, 2020. 10. 25.

          

Illés Tibor

BSZOSZ. elnök

Támogatók:

 

Jelentkezési lap letölthető:

Néprajzi Tábor 2020

Néprajzi tábor Kismányokon, a Székely Portán

2020. július 20 – 25

Tábor célja:

Bukovinai székelynépművészet, hagyományok és kézműves kultúránk megőrzése.

Elsősorban családokat várunk, de természetesen nyitottak vagyunk minden korosztály fogadására.

A tábor programja eltér attól, amit az elmúlt 30 évben megszoktunk a Bukovinai Székelyek Országos   Szövetsége Néprajzi Táborában, de a feladat azonos: megtanulni, megtartani, megélni és ezzel életben tartani népcsoportunk kultúráját, szokásait valamint az idei táborban lehetőség nyílik különböző művészeti ágak alapszintű megismerésére.

  A tábor választható témái:

téma előadók-oktatók
bukovinai székely népdaltanítás Fábián Éva népdalénekes
fafaragás Szemcsuk István fafaragó
szövés Lőrincz Etel
textiltervező iparművész
csipke horgolás Kelemen Csilla
csipkekészítő mester
„ Mözsi-Szabó István Művész Tábor”                                         
  rajzolás, festés, pasztellrajz, agyagszobrászat
Lőrincz Gergely festőművész

Kiegészítő programok:

 • táncház-tánctanulás
 •  szekér javítás

A szállás biztosított. Kérjük, hozzanak magukkal ágynemű huzatot, lepedőt vagy hálózsákot, esetleg plédet.

Étkezés: A táborlakók készítik elő a reggelit és vacsorát, az ebédet ebédlőből hozatjuk.

Kérjük, amennyiben lehetséges a hétköznapi bukovinai székely ruhát viseljük a tábor ideje alatt.

Vannak kész ruháink és még varrunk is a táborban, amennyiben szükséges.

 Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet 2020. július 04-ig.

 Részvételi díj: 10 000Ft/fő (étkezésre fordítjuk).

  A táborral kapcsolatosan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken.

  Tel.:  Illés Tibor 06-20-211 9950 

Email cím: bukovinai.szekelyek.osz@gmail.com

 

BUKOVINAI SZÉKELY NÉPRAJZI TÁBOR
2020. július 20-25.

JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkező neve:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

Diákigazolvány száma:

Személyi igazolvány szám:

TAJ szám:

Jelentkező mobil elérhetősége:

E-mail címe:

Alulírott gondviselő neve:

Gondviselő lakcíme:

Gondviselő telefonszáma:

Gondviselő e-mail címe:

Allergia, betegség, valamilyen hátrányosság:

Kérjük, jelölje meg  melyik téma érdekli, melyik kézművességben vesz részt?

………………………………………………………………………

A jelentkezés indítékai:  külön lapon mellékelve kérjük.

A bukovinai székely népcsoport kultúrájának őrzése, továbbéltetése érdekében végzett eddigi tevékenységek?

Mit vár a 2020-ben Kismányokon, a székely portán megrendezésre kerülő tábortól?

Mi az, amit meg szeretne tudni a Bukovinai Székelyekről?

A jelentkezési lapot kinyomtatva, aláírva postai úton vagy scennelve, e-mail-ben várjuk: bukovinai.szekelyek.osz@gmail.com

A 10.000 Ft részvételi díj befizetéséről a bizonylat másolatát is csatolni szíveskedjenek!
Jelentkezési határidő: 2020. július 04.

Kelt: ……………………..………………….………                                                                                                  

Fiatalkorú esetén szülő/gondviselő aláírása ……………………………………………………..

Gyászközlemény

Sajnálattal tesszük közzé, hogy Bálint Ambrusné, Piroska néni a Tolna -Mözsi Székely Baráti Kör egykori vezetője elhunyt. Búcsúzunk Tőle, emlékét megőrizzük.

Nyugodjon békében.

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „Mély mindazokkal, akik kismertékés szerették, hogy Bálint Ambrusné Piroska néni tolnai lakos 82 éves korában elhunyt. Római Katolikus szertartás keretében kísérjük Őt végső nyughelyére 2020. június én, pénteken 11 órakor tolnai temetőben. Lelki üdvéért gyászmisét tartunk ugyanezen napon 10 órakor rakor tolnai katolikus templomban. A gyászoló család”