Fotótár – Kisdorog gyűjtés

SzámKépTémaFelvétel helyeFelvétel idejeAdatközlõ neveTartalomMegjegyzés
01kd01Márton FerencHorthyvára, Bácska1941-44Csibi KrisztinaMárton Ferenc (bíró)
02kd02Dr. Ratkovszki Samu padon fuvolázikMunkács1941Csibi KrisztinaDr. Ratkovszki SamuFelirat külön szkennelve, lásd 2a. Kép
02akd02aA 2. kép hátoldalaMunkács1941Csibi KrisztinaDr. Ratkovszki Samu meleg emlékezéssel és lelkes érzelmekkel üdvözli az esperes urat az édes õshazába való visszaszármazásának boldogító örömeiben. Munkács, 1941. VI. 24. Lásd õt a túloldalon. Nagyságos és fõtisztelendõ Sebestyén Antal fõesperes úrnak, Bajmok Szabadka mellett, Máriamajor, Székelytelep Újvidék mellett
03kd03Hadikórház orvosaiIsmeretlenIsmeretlenCsibi KrisztinaHadikórház orvosai
04kd04Szapulók az udvaronJózseffalva1908Csibi KrisztinaSzapulók az udvaron.Felirat külön szkennelve, lásd 4a kép
04akd04aA 4. kép hátoldalaJózseffalva1908Csibi KrisztinaFelirat: Kedves Anti! Boldog Karácsonyt és sok új esztendõt kíván Pistabá neked és kendnek övéivel! Amen. Hochwarden Sebestyén Antal Józseffalva Dragosestie
05kd05Hét asszonyIsmeretlen1920-as évekCsibi KrisztinaHét asszonyKét egymás mellé tett fénykép összeállításából. Divattörténeti kuriózum.
06kd06Bécsi hadikórházBécs1914.09.12. elõttCsibi KrisztinaBécsi hadikórházFelirat külön szkennelve, ld. 6a kép
06akd06aA 6. kép hátoldalaBécs1914.09.12. elõttCsibi KrisztinaFelirat: Kedves jó Antal Bácsi!
Bécsben 5 irodánk van, egyik a másiktól órajárásnyira. Napokig hajszoltam leveleimet, míg végre rájuk akadtam. Igy esett meg hogy igen kedves megemlékezését csak most köszönhetem meg. Békés bécsi Boldogasszonyunknak immár vége, útrakészen állunk, csak a parancsot várjuk. Természetes, hogy Lemberg felé szól a kirándulás, onnan meg majd kórházba, vagy a meszes gödörbe. Címem ezután: Ho.Inf.Rgmt, 9. Marschkompagnie 3. Zug Feldpost 59. Különben türelemmel volnánk, beletörõdtünk mindenbe és nyugodtan várjuk a legsúlyosabb megpróbáltatásokat is. Kérem, k. Antal Bácsi, fogadja szívesen e képet, amelyre mosakodás közben puszta véletlen folytán kerültem. Kedves Mindnyájukat szivbõl üdvözlöm - Szeretõ barátja Pali.
Pecsét és címzés: K.U.K. Infanteriergiment Nr. 76. 9 Marschkompagnie. 3. Zug Pölöskei Pál Feldpost Nr. 59. Hochwürden (feladó)
den Herrn Anton Sebestény r. kath. Pfaner / Bukowina, P. Dragosestie in Józseffalva (címzett)
07kd07Fazekas Ede önkéntes káplán hadikórházbanIsmeretlen1915Csibi KrisztinaFazekas Ede önkéntes káplán, a Vöröskereszt ózdi fiókjának szükségkórháza.Felirat külön szkennelve, lásd 7a kép
07akd07aA 7. kép hátoldalaIsmeretlen1915Csibi KrisztinaFelirat: Fazekas Ede e. és önk. Kápl. Kedves jó plébános úr! Kedves és tájékoztató soraiért fogadja legõszintébb köszönetem. Már uton készen voltam az ezredemhez, de fõorvosunk vissza tartóztatott az irodai munka tovább vezetésére. Kisasszonynak kézcsók Fõtanítóúréknak szívélyes üdvözlet szívélyesen üdvözli õszinte tisztelõ híve Ede. Ózd, 1915. IX. 8. Fõtisztelendõ Sebestyén Antal r.k. plébános úrnak, Józseffalva, Bukovina.
08kd08Nõ szék elõttIsmeretlen1911.10.19Csibi KrisztinaNõ szék elõtt
09kd09Péter Gergely és felesége KrisztinaSepsiszentgyörgyIsmeretlenCsibi KrisztinaPéter Gergely és Péter Gergelyné Incze Krisztina
10kd10Sebestyén Antal igazolványképeHadikfalva1931Csibi KrisztinaSebestyén AntalFelirat: 1931 Hadikfalva, Sebestyén Antal, Hadiki plébános
11kd11Gáll Antal kisgyermek korábanSzegedIsmeretlenCsibi KrisztinaGáll Antal 8-10 éves korában.Sántha Lajos könyvében olvasható, járt Indiában, Amerikában, pap lett belõle. Felirat: Gáll Antal
12kd12Két férfiIsmeretlenIsmeretlenCsibi KrisztinaKét ismeretlen férfi
13kd13Domokos Pál Péter és Aladics lovas sátoros szekérenCsíkszereda vagy Kézdivásárhely1932Csibi KrisztinaDomokos Pál Páter és Aladics (mérnök)felirat Domokos Pál Péter kézírásával. Domokos Pál Péter levele külön szkennelve.
14kd14Két férfiIsmeretlenIsmeretlenCsibi KrisztinaKét ismeretlen férfi
15kd15Munka János és Marek Ulja (Júlia)Ismeretlen1958Csibi KrisztinaMunka János és Marek Ulja (Júlia, Sebestyén Antal testvérének, Sebestyén Évának a lánya)Felirat: Ezek a Joska testvére Ulja az úrával és nagyon szeretnék hogy teljes küld el nekik a te arcképedet ha van otthon készen. Most még egyszer minden jót, és boldog új évet kivánok a számikra mind a hármiknak. Õk is hijába ha eltõtés az új év de azért benne vagyunk amen. Munka János és Marek Ulja 1958. feb 1 én. (Csehszlovákiába mentek ki)
16kd16Sebestyén Antal beszédet mondHorthyvára, Bácska1942Csibi KrisztinaSebestyén Antal beszédet mond.Felirat: Horthyvára, hõsök napja 1942.
17kd17Bácskai óvoda udvaránBácska1941-43Csibi KrisztinaBõröndös férfi sokak társaságában a bácskai óvoda udvarán
18kd18Családi képLugos1958Csibi KrisztinaSebestyén Benedek legidõsebb fia, Sebestyén Ferenc családjávalLugoson élnek
19kd19Két lovas gyermekBácska1941-44Csibi KrisztinaKét lovas gyermek
20kd20Sebestyén BalbinaRadautz1941Csibi KrisztinaSebestyén Balbina (Sebestyén Antal húga)
21kd21Kóka család az új házuk elõttHadikfalva1941Pálinkásné Kóka MáriaAz ablakban ak anyja, Dolha Anna, kezében Kóka István (3 hetes), apja Kóka Ágoston (szûcsmester, sz. 1913), nagymama Kóka Istvánné Csiki Marcella, nagylány: Kóka Mária, fiúcska: Kóka Albert
22kd22Kis Ágnes portréjaErdély1950 körülMiklós JózsefKis Ágnes (Miklós József nagymamája)
23kd23Családi képRadautz1940Miklós JózsefCsaládi képNem esküdtek meg a szülõk.
24kd24Fazekas MihályRadautz1940 körülFazekas MártonFazekas Mihály
25kd25Fazekas Márton hazatérõjeHadikfalva1941Fazekas MártonFazekas MártonJobb szélén ferdén vágva, a kép másik fele Fazekas Mihály és felesége hazatérõjén volt. (26. sz. kép)
26kd26Fazekas Mihály és felesége hazatérõjeHadikfalva1941Fazekas MártonFazekas Mihály és Kozsán ErzsébetBal szélén vágva, a kép másik fele a nagyszülõk hazatérõjén volt (25. sz. kép)
27kd27PortréIsmeretlen1933 elõttSebestyén Józsefné Szakács MáriaSebestyén (Leopold) Pál bognár, kerékgyártó mesterkönyvének fényképeCarte de mester (mesterkönyv), 1933.01.14.
28kd28Sebestyén (Leopold) Pál katonakönyveCsernavic1927Sebestyén Józsefné Szakács MáriaSebestyén (Leopold) Pál katonakönyve fényképpel
29kd29Családi kép, hazatérõIsmeretlenIsmeretlenSebestyén Józsefné Szakács MáriaSebestyén (Leoplod) Pál, Vilma, Brigitta, József (férje), Gizella, Sebestyén Pálné Miklós Erzsébet
30kd30Szakács MártonIsmeretlen1941Sebestyén Józsefné Szakács MáriaSzakács Márton (ak nagyapja)Át akarták kopírozni, a kontúrok mellett domborított
31kd31Ferencz Antal és családjaHadikfalva1914Sebestyén Józsefné Szakács MáriaFerencz Antal, Salamon Ágnes, fiuk Ferencz Balázs katonaruhában. (Ak édesanyja dédszülei)Ferencz Balázs az 1914-es háborúban veszett el.
32kd32CsoportképBácska1941-44Sebestyén Józsefné Szakács MáriaÁlló sor 5. Szakács János, Ülõ sor 4. Ferencz Borbála (felesége)Felirat: Szakács János
33kd33Szakács JánosIsmeretlenIsmeretlenSebestyén Józsefné Szakács MáriaSzakács János (ak édesapja)
34kd34Ferenc Antal katonaruhábanIsmeretlen1914Sebestyén Józsefné Szakács MáriaFerencz Antal (ak édesanyjának az apja)
35kd35Salamon családRadautz1940Salamon JózsefSalamon György (1891-1980), Salamon Györgyné (1899-1973), Salamon Teréz, Salamon Zsuzsa, Salamon József, Forrai (Géber) Gáspár (Salamon Teréz férje), és fia: Forrai Imre
36kd36Csobánolás, bötlehemezésÕrszállás, Bácska1942Salamon JózsefKirály: Ferencz Antal, királyszolga: Illés Gellért, Szt. József: Forrai Pál, Mária: Salamon József, Angyal: Illés Imre, Nyulas csobány: Forrai János, Fekete csobány: Ferencz Vilmos, Szürke csobány: Antal András, Öreg fehér csobány: Csiki Ferenc, Pungás: Bíró Bernát, Gazda: Pál János
Felirat külön szkennelve, ld. 36a kép
36akd36aA 36. kép hátuljaÕrszállás, Bácska1942Salamon JózsefKirály: Ferencz Antal, királyszolga: Illés Gellért, Szt. József: Forrai Pál, Mária: Salamon József, Angyal: Illés Imre, Nyulas csobány: Forrai János, Fekete csobány: Ferencz Vilmos, Szürke csobány: Antal András, Öreg fehér csobány: Csiki Ferenc, Pungás: Bíró Bernát, Gazda: Pál János
Készült Õrszálláson 1943 január h 6 án Hadikkisfalu Bötlehemes csoportja
37kd37Salamon családKisdorog1951.01.18Salamon JózsefSalamon család
38kd38Pál Boldizsárné Fazekas Anna temetéseTevel1952Salamon JózsefPál Boldizsárné Fazekas Anna temetéseA kép hiányzik. Hátoldal külön szkennelve, ld. 38a kép
38akd38aA 38. kép hátuljaTevel1952Salamon JózsefFelirat: özv. Pál Boldizsárné élt 65 évet 37 év öz volt emléke legyen áldot nyugalma csendes 1952 május 12. Emlékül Szili Pál családnak Zsuzsi
39kd39Salamon György házaHadikfalva1940Salamon JózsefSalamon György házaFelirat a hátulján: 1940. március. A szürke párját 1939 március vitték el katonának
40kd40Salamon József sírjánálKisdorog1960Salamon JózsefSalamon József sírjánál a család
43kd43Salamon György és Váncsa Vilma tisztelõdnekKisdorog1948Salamon JózsefSalamon György és Váncsa Vilma
44kd44A rasztinai bombaRasztina, Bácska1942-43Salamon JózsefA rasztinai bomba és nézõi (Márton Antal, Márton istván 2 fia, Keresztes Gáspár)
45kd45Keresztes Erzsébet és barátnõiIsmeretlen1938-39Salamon JózsefKeresztes Erzsébet és barátnõi
46kd46Salamon Zsuzsa, Bánáti Anna és Szili PálÕrszállás, Bácska1943Salamon JózsefSalamon Zsuzsa, Bánáti Anna és Szili Pál
47kd47UdvarlókKisdorog1948-49Salamon JózsefSalamon József, Keresztes Erzsébet, Szabó Vilmos
48kd48Keresztes családRasztina, Bácska1942-43Salamon JózsefKeresztes család
49kd49Keresztes Katalin és barátnõjeRadautz1938-39Salamon JózsefKeresztes Katalin és barátnõje
50kd50Dévai leányokDéva1914-18Salamon JózsefDévai leányok
51kd51Keresztes ErzsébetKisdorog1949Salamon JózsefKeresztes Erzsébet (sz. 1929)
52kd52Salamon József és Szabó VilmosÕrszállás, Bácska1942-43Salamon JózsefSalamon József és Szabó Vilmos
53kd53Iskolások BácskábanRasztina, Bácska1943Salamon JózsefIskolások Bácskában
54kd54Csõsz leány a szüreti felvonulásonKisdorog1948Salamon JózsefKeresztes Erzsébet
55kd55Bíró Márton és Bíró Teréz esküvõjeRasztina, Bácska1943Salamon JózsefBíró Márton és Bíró Teréz
56kd56ÓvodaHorthyvára, Bácska1941Galambos VilmosÓvoda Horthyvárán
57kd57Családi képRadautz1936-37Galambos VilmosCsaládi kép
58kd58Illés Fábián és Becze PiroskaIsmeretlen1925Orbán Jeromosné Illés GenovévaIllés Fábián és Becze PiroskaBecze Piroska (Preszti néni) varrta az ingeket a Bonyhádvarasdi Székely Kör minden tagjának. Csátaljára is varrt.
59kd59Galambos Bálint hazatérõjeBukarest1941Galambos VilmosGalambos Bálint
60kd60Fazekas Márton hazatérõjeRadautz1941Nierné Fazekas VilmaFazekas Márton, Orbán Teréz, Fazekas Magdolna (1922.10.22), Fazekas Brigitta (1925.03.08), Fazekas Vilma
61kd61Hazatérõ fotóRadautz1941Pálinkásné Kóka MáriaKóka Ágoston, Kóka Mária, Kóka Albert, Pál Anna (éppen terhes volt)
62kd62GyógyszerészetIsmeretlen1918Pálinkásné Kóka MáriaGyógyszerészetKépeslap, felirat külön szkennelve, lásd 62a. Kép
62akd62aA 62. kép hátoldalaIsmeretlen1918Pálinkásné Kóka MáriaFelirat: 1918. III. hó 25-én. Kedves Jani! Itt küldök egy fényképet nem tudom hogy meg ismersz e? rajta ebben a hivatalban vagyok én is meg a Jozsika is és amint a vizsgálatott végezük ugy vagyunk mindnyájan. Kellemes húsvéti ünepet kivánok Isten veled unoka növé... Címzés: Geferiter Pálinkás János, K.u.K. Festings Zerign Abteilung Nr 6 Laibach 1
63kd63KatonákHadikfalva1915 körülPálinkásné Kóka MáriaJobb oldalon Kóka István (ak papája)
64kd64Kóka Ágoston és Pál AnnaRadautz1934Pálinkásné Kóka MáriaKóka Ágoston és Pál Anna
65kd65Fazekas Magdolna és Fazekas BrigittaHadikfalva1939Domokos Mártonné Sebestyén IrénFazekas Magdolna és Fazekas BrigittaNincs adatlap
66kd66Sebestyén Jeremos és Fazekas MagdolnaIsmeretlen1922Domokos Mártonné Sebestyén IrénSebestyén Jeremos és Fazekas MagdolnaNincs adatlap
67kd67Sebestyén (Leopold) Pál mesterkönyveBotosani1933IsmeretlenSebestyén (Leopold) Pál (sz. 1905 Hadikfalva) mesterkönyve.Nincs adatlap