Fotótár – Véménd gyűjtés

SzámKépTémaFelvétel helyeFelvétel idejeAdatközlõ neveTartalomMegjegyzés
371ve371Antal István életjeHadikfalva1941Antal Jeromosné Farkas JuliannaBalról 1. Antal istvánné Marosán Mária (1910), karján 2. Antal Boldizsár (1940), 3. Antal István (1905) vasutas elõmunkás, 4. Antal József (1938), 5. Antal Imre (1930), 6. Antal Jeromos (1933)
372ve372Farkas József családjaAranyosmedgyes1940Antal Jeromosné Farkas JuliannaFelsõ sor 1. Farkas Józsefné Bíró Jusztina (1906.08.05 Hadikfalva), 2. Farkas Márton (1930.09.30 Hadikfalva), 3. Farkas József (1904.02.04. Hadikfalva) urasági kocsis
Alsó sor 1. Farkas József (1935.09.25, Aranyosmedgyes), 2. Farkas Anna (1934.06.04, Aranyosmedgyes), 3.Farkas Julianna (1932.07.08, Aranyosmedgyes)
1931-ben édesanyja testvérei költöztek Hadikfalváról Aranyosmedgyesre, a család követte. 1941-ben jöttek el onnan.
373ve373LegényekRadautz1930.05.20Dárdai Pálné ErzsébetBalról 1. Mátyás Jeromos (1912, Hadikfalva), 2. Pál Lõrinc (1913, Hadikfalva)
374ve374Domokos Ambrus életjeHadikfalva1940Dárdai Pálné ErzsébetA ház vége és a gazdasági épületek, cséplõgép, szénakazal. Szekéren ül: Domokos Ambrus (1896 Hadikfalva), Kajtár Emerencia (1902 Hadikfalva), ölében: Domokos Márta (1940 Hadikfalva), elõtte kendõben Domokos Teréz (1933 Hadikfalva), mellette áll: Domokos Regina (1936 Hadikfalva), szélsõ: Domokos Anna (1928 Hadikfalva)
375ve375Barabás Boldizsárné 2 lányávalRadautz1940Dárdai Pálné ErzsébetCsaládfõ "koncsentrén", neki készítették. Balról 1. Barabás Anna (1928 Hadikfalva), 2. barabás Boldizsárné Csernik Mária (1905 Hadikfalva), 3. Barabás Regina (1934. Hadikfalva)
376ve376TestvérekSzabadka-Bajmok1943Dárdai Pálné ErzsébetDomokos Anna és ReginaDomokos Regina s.k. színezte vízfestékkel a ruházatot és a háttért. Viselet: hétköznapi kartonruha (10)
377ve377CsobányosRadautz1939Dárdai Pálné ErzsébetA király: Pál Boldizsár (1915 Hadikfalva), húga Pál Emerencia (1915 Hadikfalva), Miklós Ferenc (1912 Hadikfalva), királyszolga: Miklós Lajos (1915 Hadikfalva) - testvérekViselet: Mintyán bunda, mejjes
378ve378CsobányosRadautz1930-as éveknincs megadvaMátyás Fábián a király, ül Márton Mária, Illyés Regina, Márton Pál "Palicska"
379ve379Családi képRadautz1930-as évekDárdai Pálné ErzsébetÖzv. Kajtár Ferencné Sebestyén teréz gyermekei: Felsõ sor 3. Kajtár Ágoston (Dévai lakos), 4. Fábián Pálné Kajtár Teréz, Alsó sor: 1. Illés Andrásné Kajtár Ágnes (Palotabozsok), 2. Csiki Balázsné, 3. Kajtár Ferencné Sebestyén Teréz, 4. Domokos Ambrusné Kajtár Emerencia
380ve380Fiatal házaspárRadautz1938-39Dárdai Pálné ErzsébetPál Lõrinc (1913 hadikfalva), Pál Emerencia (1918 Hadikfalva)
381ve381Családi képRadautz1934 nyárDárdai Pálné ErzsébetDárdai Lázár családja: Felül egyedül Dolha György (1920 H), Középsõ sor 1. Dolha Lázárné Illés Apollónia (1900 H), 2. Dolha Zsuzsanna (1924 H), 3. Dolha Lázár (1895 H), Alsó sor 1. Dolha Pál (1930 H), 2. Dolha Gergely (1926)Felirat: 1934 nyarán
382ve382Fiatal párRadautz1941Bíró Imréné Illés AnnaIllés Anna és szeretõje Ferenc Antal
383ve383Hazatérõ fényképHadikfalva1939Dárdai Pálné ErzsébetBecze Vilmos családja. Felsõ sor 1. Becze Vilmosné Erõs Rozália (1908 H), 2. Becze András (1929 H), 3. Becze Gergely (1927 H), 4. Becze Vilmos (1904-5 H). Alsó sor 1. Becze Regina (1938 H), Becze Antal (1935 H), Becze Mária (1932)
384ve384Antal MártonHadikfalva1940Farkas PálnéAntal Márton, 1880. aug. 18.Épület: szerszámos; Viselet: gagya, csizma, zsinóros mellény, selyemkendõ, szedett ing
385ve385Idõs házaspárHadikfalva1940Dárdai Pálné ErzsébetAntal Márton, Antal Mártonné Barabás ErzsébetAlmafa elõtt. "Ez termett meg csak."
386ve386JegyespárRadautz1930-as évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaFábián Pál, Kajtár Teréz
388ve388LegényekIsmeretlen1920-as évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaBalról 1. Bíró Bernát, 2. Barabás (Kozsokár) Márkus, 3. Illés Albert
389ve389JegyespárRadautz1920-as évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaBarabás Lajos katona és Bíró Regina
390ve390Erõs Andrásné Erõss Mária leányaivalRadautz1938-39Balogh Gergelyné Forrai JúliaFelsõ álló sor: 1. Guzorán Jeromosné Erõss Erzsébet, 2. Palkó Józsefné Erõss Emerencia
2. sor: 1. Erõss Andrásné Erõss Mária, 2. Guzorán Józsefné Erõss Mária
3. sor: 1. Guzorán Apolló (Guzorán Józsefné leánya), 2. Guzorán Anna (Guzorán Józsefné leánya), 3. Becze Mária (Becze Vilmos lánya)
391ve391Domokos Pál családjaHadikfalva1941Balogh Gergelyné Forrai JúliaFelsõ sor 1. Domokos László, 2. Domokos Borbála, 3. Domokos Ambrus, 4. Domokos Rózsi, 5. Domokos Ferenc (Véménd), 2. sor 1. Domokos László (unoka?), 2. Domokos Anna, 3. sor 1. Domokos Zsuzsanna, 2. Domokos Pál, 3. Domokosné Csobot Flóra, 4. Domokos Anna, 4. sor 1. Domokos Rózsi, 2. Domokos ?
392ve392Bíró Ferenc és családjaHadikfalva1936Balogh Gergelyné Forrai JúliaFelsõ sor: 1. Bíró Béla, 2. Bíró Ferenc, 3. Bíró Ferencné Imre Regina, 4. Bíró 5. Csobot Györgyné Bíró Brigitta, 6. Csobot Gáspárné Bíró Veronika, Alsó sor: 1. Bíró Antal, 2. Gergé Imre, 3. Bíró Katalin, 4. Gergé Imréné Magdolna, 5. Bíró István (Pista)
393ve393BevagonírozásHadikfalva1941Balogh Gergelyné Forrai JúliaMiklós Sebestyén felsõ sor 3. férfiHadikfalva vasútállomás
394ve394JegyespárRadautzIsmeretlenBalogh Gergelyné Forrai JúliaMárton András
395ve395LegénybarátokRadautz1930-as évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaMárton András
396ve396Domokos Ágoston hazatérõ képHadikfalva1941Balogh Gergelyné Forrai JúliaBalról 1. Domokos József (1934), 2. Domokos Ágoston (1914 H), 3. Domokos Vera (1930), 4. Domokos Ferenc, 5. Domokos Ágostonné Csernik Teréz (1917-18 H)
397ve397Galambos testvérekRadautz1920-as évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaFelsõ sor: 1. Galambos Bálint, 2. Galambos Mária, 3. Galambos Jakabné Anna, Alsó sor: Galambos István, 2. Galambos Jakab
398ve398Bíró Imre és családjaRadautzIsmeretlenBalogh Gergelyné Forrai JúliaÁllnak: 1. Bíró Antal (1925 H), 2. Bíró Géza (1921 H), 3. Bíró Erzsébet (H), Ülnek: 1. Bíró Imréné Salamon Judit (H), 2. Bíró ImreBíró Géza Magyarországon eltûnt 2 másik legénnyel. Viselet: bársony, selymes lajbi
399ve399JegyespárRadautz1920-as évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaOrbán Erzsébet, Csobot Gergely
400ve400Forrai Fábián életjeHadikfalva1939-40Balogh Gergelyné Forrai JúliaFelsõ sor: 1. Forrai Fábiánné Zsók Zsuzsanna (1914 H), 2. Fábián Andrásné komaasszony, 3. Forrai Istvánné Csoboth Julianna (1896 H), 4. Csoboth Antalné Allinger (Olinger) Eugénia (1880 elõtt, német), 5. Fábián András keresztapa (Andrásfalva), 6. Forrai Fábián (1909 H), 7. Galambos István szolgagyerek (1926 H) 8 éves volt amikor árva lett, együtt nõttek fel. Alsó sor: Forrai Pius (1938 H), 2. Forrai Júlia (1932 H), 3. Forrai Vince (1934 H)
401ve401Csoboth Antal és feleségeIsmeretlen1908Balogh Gergelyné Forrai JúliaAllinger Eugénia német r.k. (1880 elõtt), Csoboth Antal (1854.06.13 H), házasság: 1894.12,27
402ve402Legények - jóbarátokRadautz1929Balogh Gergelyné Forrai JúliaJancsi Lajos (Tevel?), Forrai FábiánViselet: Bársonyöltöny
403ve403Forrai István hazatérõ képeHadikfalva1941Balogh Gergelyné Forrai JúliaForrai Istvánné Csoboth Julianna (Julcsa), Forrai IstvánForrai István vasutas, vonatvezetõ, kalauz, barna szemû, barna hajú
404ve404Csoboth Antalné testvéreiRadautz1920-as évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaCsoboth Antalné Allinger Eugénia testvérei: Allinger Teréz, Allinger Ádám (Allinger Teréz fia), Allinger Milcsi, német r.k.
405ve405TestvérekRadautz1932IsmeretlenBalról 1. Bíró Mária, 2. Bíró János, 3. Bíró Regina (1915.01.06 H)
406ve406Fábián (Dolha) Pál hazatérõ fényképeRadautz1941Antal Istvánné Dolha SzabinaFelsõ sor 1. Antal Istvánné Dolha Szabina (13 éves, Radóc), 2. öccse Dolha Ferenc (11 éves), 3. öccse Dolha Lázár (9 éves). Alsó sor 1. Dolha Menyhért, 2. Kajtár Terézia (1907) édesanya, 3. Dolha Emerencia (testvér), 4. Fábián (Dolha) Pál (1902), édesapa.
407ve407(Fábián) Dolha SzabinaRadautz1941Antal Istvánné Dolha SzabinaIgazolványkép móduvázáshoz, (Fábián) Dolha Szabina
408ve408Esküvõi képRadautz1926Domokos FerencnéCsoboth Ágota, Kovács ImreKézírással felirat: 1926 Csoboth Ágota, Kovács Imre
409ve409Fiatal párRadautz1939-40Domokos FerencnéCsoboth Gizella (1922-1988.11.01), Miklós sebestyén (1914-1983.10.23). Esküvõ: 1939.01.31.Kézírással felirat: ld. Tartalom
410ve410jegyesekRadautz1938Domokos FerencnéMiklós Sebestyén, Csoboth Gizella (ld. 409)Kézírással felirat: ld. 409.
411ve411NagyleányRadautz1937-38Domokos FerencnéCsoboth Gizella (1922)Kézírással felirat: ld. Tartalom
412ve412Miklós Sebestyén katonaIsmeretlen1938Domokos FerencnéMiklós SebestyénKézírás: Miklós Sebestyén 1938 katona
413ve413Anya leányávalHadikfalva1933Domokos FerencnéCsoboth Ágota, Csoboth AlbertnéA kerítés mellett ülnek. Kézírás: ld. Tartalom
414ve414Amerikai látogatókHadikfalva1941 elõttDomokos FerencnéBalról 1-3. Amerikából hazalátogató rokonok (1 férfi, 1 asszony, 1 gyermek), 4. Csoboth Albertné, 5. Csoboth AlbertKézírás: ld. Tartalom. Csoboth Albert Hadikfalva elsõ bírája volt.
415ve415BarátokBácska1943Forrai FerencnéVárda András, Mátyás Jeromos, Várda Ferenc (testvér)Kézírás: Megemlékezésül kaptam barátom Andrástól Hadikfalva 1943.II.4.
416ve416BarátnõkRadautz1939-40Dárdai Gergelyné Domokos Reginafelsõ sor: 1. Bíró Véró (1924), 2. Nagy Regina, 3. Salamon Zsuzsa, 4. Bogos (jancsi Getzi) Zsuzsa, Alsó sor 1. Fodor Vilma (1924), 2. Mátyás Bori (1925), 3. Illés Mári (1924), 4. Domokos Regina (1926.04.24. H)
417ve417PortréBukovina1930 körülForrai FerencnéNagy Piusné Márton Zsuzsa (1901.02.12. H)viselet: selymes lajbi
418ve418PortréBácska1942 körülForrai FerencnéNagy Pius (1897.09.20. H)
419ve419LányokRadautz1940 körülForrai FerencnéFelül 2. Nagy Regina (Forrai Ferencné)
420ve420Családi fotóRadautz1935 körülForrai FerencnéBal szélsõ: Nagy Regina (Forrai Ferencné), anyja: Márton Zsuzsa, apja: Nagy Pius
421ve421BarátnõkBácska1941-44Forrai FerencnéJobb oldali: Nagy Regina (Forrai Ferencné)
422ve422Családi fotóRadautz1910 körülDomokos Józsefné Domokos ErzsébetFelsõ sor: nagyszülõk, Alsó sor 2. Domokos István (apa) és testvére bal oldalon
423ve423RokonokVéménd1959 körülDomokos Józsefné Domokos ErzsébetAlsó sor balról 1. Domokos Erzsébet (adatközlõ)
424ve424családi fotóVéméndismeretlenDomokos Józsefné Domokos ErzsébetFelsõ sor jobb szélen Domokos Erzsébet (adatközlõ)
425ve425CsaládVéménd1960 körülDomokos Józsefné Domokos ErzsébetÜlõ személyek: Domokos István és Szentes Erzsébet (adatközlõ szülei)
426ve426TestvérekVéménd1960 körülDomokos Józsefné Domokos ErzsébetJobb oldali ülõ asszony az adatközlõ, Domokos Erzsébet
427ve427PortréHadikfalva1920-30 körülIllés FerencIllés Ambrus (Illés Ferenc édesapja)
428ve428Fazekas BorbálaBácska1941Illés FerencIllés Ambrusné Fazekas Borbála
429ve429Fazekas ErzsébetErdély1920-30 körülIllés FerencIllés Ferenc nagynénikéje
430ve430TestvérekRadautz1926Illés Ferenc1. Fazekas Erzsébet 2. Fazekas Matilda 3. Fazekas Borbála
431ve431PortréBácska1941-44Illés FerencIllés Ferenc (az adatközlõ nagyapja, Illés Ambrus édesapja)
432ve432Iszogatás a barátokkalVéménd1960 körülIllés FerencJobb szélsõ: Illés Ambrus (Illés Ferenc édesapja)
433ve433CsoportképBácska, Bajmok1942Illés FerencBal szélsõ: Illés Ambrusné Fazekas Borbála (Illés Ferenc édesanyja)Felirat a kép hátán: Emlékül Fazekas Borbálának
434ve434CsoportképBajmok, Bácska1942Illés FerencKözépen: Illés Ambrus (Illés Ferenc édesapja)Székelykapu alatt állnak, felirata: "Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar!"
435ve435Anya lányávalVéménd1960. júniusIllés Ferenc1. Fazekas Péterné Galambos Mária (anya), 2. Fazekas Erzsébet (Illés Ferenc nagynénje)
436ve436Hazatérõ igazolványképHadikfalva1941János Lajosné Kerekes EnciKözépen János Lajosné Kerekes Enci, apa: Kerekes Albert, anya: Kerekes AlbertnéHazatérõ nincs meg
437ve437Hadikfalvi iskolaHadikfalva1939.05.16János Lajosné Kerekes EnciHadikfalvi iskola
438ve438Kerekes Albert koncsentránRománia1930-as évekJános Lajosné Kerekes EnciRomán katonák, sötét ruhában: Kerekes Albert (adatközlõ apja)
439ve439Családi fotóHadikfalva1930-as évekJános Lázárné BernadettLegfelsõ: Marosán Anna (édesanya), Balról 1. Ocskai Regina (mama), 2. Marosán Apolló (fogyatékos, Marosán Anna testvére), 3. dédmama (több nyelven beszélõ tolmács)
440ve440Pál GergelyRadautz1940 körülPál IstvánPál Gergely
441ve441Pál Gergely, Márton VeraBácska1941-44Pál IstvánPál Gergely, Márton Vera
442ve442Domokos Ambrus családjaRadautz1941Miklós JózsefDomokos Ambrus családja
443ve443Idõsebb házaspárBukovina1930-as évekBecze AntalnéBalogh Rozália (Becze Vilmosné), Becze Vilmos
444ve444LányRadautz1941 elõttBecze AntalnéBalogh Emerencia
445ve445Fiatal párVéménd1947-49Becze AntalnéBecze Mária, Bíró József
446ve446LánytestvérekSzabadka1941 utánMiklós FerencnéDomokos Anna és Domokos Regina
447ve447Domokos András esküvõi képeIsmeretlen1945Becze AntalnéDomokos András és Kozsán Rozália
448ve448Márton Imre katonaIsmeretlen1914-18Balogh Gergelyné Forrai JúliaMárton Imre katona (eltûnt a háborúban)
449ve449Márton ImreIsmeretlen1914-18Balogh Gergelyné Forrai JúliaMárton Imre
450ve450Konrád (Mátyás) Vilmos és családjaRadautz1930-as évekGuzorán Boldizsárné Mátyás MáriaFelsõ sor 1. Mátyás Emerencia, 2. Mátyás Bernát?, 3. Mátyás Vilmos ifj., 4. Mátyás Ferenc, 5. Mátyás Regina, Alsó sor: 1. Mátyás ?, 2. Mátyás Vilmos, 3. leányunoka, 4. felesége Borbála, 5. fiúunoka, 6. leányunoka (két nagyszülõ között)
451ve451Ifj. Mátyás (Konrád) Vilmos és Márton ApollóniaRadautzIsmeretlenGuzorán Boldizsárné Mátyás MáriaIfj. Mátyás (Konrád) Vilmos és Márton Apollónia
452ve452Ifj. Mátyás Vilmosné Márton ApollóniaVéménd1960-as évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaIfj. Mátyás Vilmosné Márton Apollónia
453ve453Ifj. Mátyás VilmosVéménd1960-as évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaIfj. Mátyás Vilmos
454ve454Mátyás MáriaVéménd1950-es évekBalogh Gergelyné Forrai JúliaMátyás Mária
455ve455Leányka temetéseBajmok1941-44Balogh Gergelyné Forrai JúliaFelsõ sor 1-3. ismeretlen asszonyok, 4. Guzorán Jeromos (1944-45-ben eltûnt), 5. Guzorán Jeromosné Erõs Erzsébet, Gyerek: Guzorán Antal a házaspár fia, Halott: a házaspár leánykája
456ve456LátogatásBajmok1941-44Balogh Gergelyné Forrai Júlia1. Mátyás Lázár (id. Mátyás Vilmos fia), 2. Mátyás Vilmosné Márton Apollónia, 3. Romániai rokon férfi, 4. Mátyás Teréz (testvér), 5. id. Mátyás Vilmos. A kisgyerek: talán unoka.
457ve457Barabás Márkus és családjaRadautz1937Balogh AntalnéBarabás Antalné Csernik Mária, 2. Barabás Jeromos, 3. Barabás Márkus
458ve458Orosz frontHadikfalva1942.07.10Kovács Antalné Csoboth ReginaOrbán Ferenc1944. okt. 15-1945. márc. 20. Fogság ideje?
459ve459CsapatOroszi1940.12.08Kovács Antalné Csoboth ReginaCsapat
460ve460Szülõi házHadikfalva1940 elõttKovács Antalné Csoboth ReginaOrbán Erasmus háza?
461ve461ÉdesanyámHadikfalvaIsmeretlenKovács Antalné Csoboth ReginaOrbán Erasmusné Bíró Apollónia
462ve462ÉdesapámHadikfalva1900 körülKovács Antalné Csoboth ReginaOrbán Erasmus (1873.06.02 H)
463ve463Csabai FerencHadikfalva1940 elõttBecze AmbrusnéCsabai Ferenc katonaruhában
464ve464Becze Ambrus életjeHadikfalva1920-as évekBecze AmbrusnéSzülõk, 6 gyermekA kép bal alsó sarka leszakadt
465ve465Becze Ambrus esküvõjeHadikfalva1940 elõttBecze AmbrusnéRokonok
466ve466Egy férfiHadikfalva1940 elõttBecze AmbrusnéCsabai Ferenc
467ve467Fiatal legényekRasztina1935Özv. Kerekes Istvánné Antal VilmaBíró Gergely, Bíró Mártondohányoznak, középen fehér asztal, rajta virágcsokor
468ve468Fiatal katonaRadautz1936Özv. Kerekes Istvánné Antal VilmaKerekes István
469ve469Fiatal legényRadautz1942-43Özv. Kerekes Istvánné Antal VilmaAntal LázárA bevonuláshoz kellett a kép
470ve470Anya gyermekeivelRadautz1914-15Özv. Kerekes Istvánné Antal VilmaAntal Lázárné, Csibi Lázár (férje testvérének a fia), Antal István, Antal Boldizsár, Antal Anna
471ve471Antal LázárnéRadautz1914-18Özv. Kerekes Istvánné Antal VilmaAntal Lázárné Márton MáriaFérjének a lábát ellõtték, ott feküdt a Felvidéken, hogy gyorsabban gyógyuljon
472ve472KatonabajtársakFelvidék, Kassa?1914-18Özv. Kerekes Istvánné Antal Vilma1. Illés Gergely, 2. Antal Lázár