HAJDINA NÉPTÁNCZEGYÜTTES *** Marosludas***

 

A 9o-es években szárnyra kelő GYÖNGYKOSZORÚ Néptánctalálkozók „szele” Marosludas felett is meglebegtette pendelyét.                                                                                                       

Településük egyik szellemi hiányosságára jól érzett Tóth Sándor, katekéta: 1999. nov. 9-én az egybegyült huszonnégy ifjúval létrehozta a HAJDINA Néptáncegyüttest.

A Hajdina küldetésének vallja a tiszta forrásból származó örökség áthagyományozása a következő nemzedékekre, és minél szélesebb körben való bemutatása feladatát.                                         

20-ik éve, hogy az erdélyi magyar néptánc méltó fáklyavivői: Erdélyország és Európa sok-sok színpadán színvonalas, lélekemelő táncaikat a nagyérdemű lelkes tapssal köszönte  meg.

Megalakulásukat követően, a Hajdina már 2000. tavaszán első rügyét, hajtását bontogatja, és a POHÁNKA Néptánccsoport néven jelenik meg, mutatkozik be színpadi fellépései során.

Ez a „rügybontás”folytatódik, és 2011. szeptember 23-án,  péntek délután 5.00-7.00 óra között első alaklommal találkoznak, és tesznek bepillantást a magyar népi tánc, -ének, -zene kincstárába az újonnan „született” tánccsoport tagjai, a TATÁRKA.

Ezt oly szinten végzik a csoportok, hogy hat év után, 2017. szeptember 15-én soraik kisebb korosztályúakkal bővül  és a „harmadik Hajdina hajtás” lát napvilágot HARICSKA Néptánccsoport néven.

Időközben a Hajdina Néptáncegyüttes egyre élethűbb képet varázsol színpadi produkcióival, oly szinten, hogy 2014. decemberében a Folklórfesztiválok Romániai Szövetsége, CIOFF ROMANIA – Szervezetnek tagjai közé nyer felvételt.

A Hajdina Kulturális Egyesület 2015-ben juttatott el felvételi szándéknyilatkozatot a Bokovinai Székelyek Országos Szövetsége elnökségéhez, és kapott felvételt.  

Mint ismeretes, 112 évvel ezelőtt az Andrássytelepre  húszonhét család telepedett Bukovinából.

Kitűntető megtiszteltetés volt számunkra, hogy BSzOSz-ét a Hajdina-Pohánka vegyes összeállításban képviselhette az erdélyi -egykor betelepedett- bukovinai székelyek közösségét Marosludas-Andrássytelepről a 28. BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK Nemzetközi Folklórtalálkozón Jastrowie-Pila városokban, Lengyelországban. Még nagyobb lett örömünk, lelkesedésünk, amikor a szakmai zsűri teljes elismerését: az első díjat nyerte el a Hajdina. A legkiválóbb ízek, a legszebb asztalterítés, a legjobb vendégfogadás, a szokások ismertetése nyerte meg a zsűri tetszését. Nagy szerepe volt ebben Székely István házigadának, aki élethűen idézte vissza a hajdani disznóölés körüli faluképet.

Az óriási, népművészeti motívumokkal díszített fakanál felbecsülhetetlen ajándék számunkra. 

A fesztiválon élő zene kísérte a Hajdina produkcióit. Talpuk alá  húzták Atikáék, lelkes  hangulatot varázsolván, ami a nagyszámú jelenlevőket is magával ragadta.

Visszatekintve a jelentősebb megmérettetésekre elmondhatjuk, hogy 2007, -2008, – 2014- és 2019-ben a határon túli erdélyi Magyar képviselet szerepében voltunk, vagyunk jelen a Százhalombatta, Ráckeve, Tököl Nemzetközi  Folklórfesztivál és  Népművészeti Vásáron. Úgyszintén 2009, 2010-ben az Erdélyi Antológia döntőjébe jutott a Hajdina, míg 2017- ben a ROMANII AU TALENT Országos előselejtezőn Bukarestben 3 “igen” és 1 “nem” szavazat  döntőbe jutást jelezte . Az 1 “nem” azért lett, mert az egyik zsűritag szerint nem volt teljes szinkron tánc a koreográfia. Ez az elbírálás egyebekről is “árulkódik”.

Erdély valamennyi folklórzóna táncai, énekei kerülnek bemutatásra fellépéseinkor.

Az elmúlt 19 év során több táncoktató tudása legjavát adta át lányaink, fiaink számára. 2012. óta Kásler Magda és Farkas  Sándor Csaba a Maros Művészegyüttes táncosai  teszik ezt.

  1. 2 szeptember 15-én Rendezte az egyesület az Első marosludasi-andrássytelepi GYÖNGYKOSZORÚ Folklórtalálkozót. 2019. október 11-13. között kerül sor a 18-ra.

2015-ben az Első Andrássytelepi Bukovinai Székely Folklórtalálkozó után 2019-ben az 5-ik lesz október 13-án.

A  Magyar Kultúra Napja, A Magyar Forradalom és Szabadságharc Napja alkalmával évről évre ünnepi műsorral tisztelgünk, illetve az Anyák Napja, fársángi szokások, adventi-karácsonyi tradiciókat elevenítunk fel táncszínház kivitelezésben az Angyalok Hirdeték címen. 2019-ben Advent Harmadik Vasárnapján a 6-ik sorozat bemutatására kerül sor. Nagy érdeklődés előzi meg, amint az előzőeket is.

Megbecsülés ővezi Tóth Sándor szerepét mint határon belül, mint határon túl. 

2011-ben

Pro Mrosludasi Magyarság Díj

Tóth Sándor részére

MAROSLUDAS MAGYARSÁGÁÉRT KIFEJTETT MUNKÁSSÁGÁÉRT

 Marosludas Önkormányzata,  a Petrőczy Kata Szidónia Közművelődési Egyesület és a Történelmi Egyházak 

2012-ben:

Oklevél

melyet az Edélyi Magyar Közművelődési Egyesület

Tóth Sándor

tanárnak, művelődésszervezőnek ,

a marosludasi Hajdina Néptánccsoport vezetőjének

adományoz a népi kultúra értékeinek megőrzése érdekében

kifejtett áldozatos munkájáért.

Dáné Tibor Kálmán           Ábrám Zoltán

EMKE elnök             EMKE alelnök

2017-ben:

MAGYARORSZÁG  KÖZTÁRSASÁG  ELNÖKE

TÓTH  SÁNDOR

pedagógus, a Hajdina Néptáncegyüttes alapítója és vezetője

részére

a szorványban élő magyarság nemzeti öntudatának és anyanyelvének megőrzését, valamint a nemzeti hagyományok ápolását szolgáló értékőrző munkája elismeréseként

a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT

KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZOM.