Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Pancsova

Az egyesület 1946-ban alakult, mint az 1880-as és 1930-as években Pancsován létrejött magyar egyesületek utódja. Fő célja, hogy a művelődési tevékenység segítségével magasabb fokra emelje a magyarság művelődési, esztétikai és morális értékeit. A működési területe többrétű: nemzeti hagyományok ápolása (néptánc, -dal, -zene), megemlékező műsorok rendezése nemzeti ünnepeink alkalmából, magyar nótaestek és táncestek szervezése, kabaréműsor, könyvtári tevékenység stb.

A Maroknyi Néptáncegyüttes a hagyományos magyar bukovinai székely és vajdasági népzene és –tánc szakavatott képviselője. Sikeresen vendégszerepelt Európa több országában: Hollandia, Svédország, Németország és többször Magyarországon és Romániában (Erdély), valamint Vajdaság-szerte, de Belgrádban és Szendrőn is. Több mint 80 elismerő oklevelet, emléktárgyat és kitüntetést érdemelt ki. Az egyesület telekkönyvileg rendezett székház tulajdonosa.

Elnök: Rancz Károly, művészeti vezetői pedig Györfi Sándor és Miuca Szteván-Pityu.

Az Egyesület Facebook oldala