Csátaljai Székely Népdalkör

A Csátaljai Székely Népdalkör 1975-ben alakult. Az énekesek célul tűzték ki a székely népdalok gyűjtését, megtanulását és továbbadását a következő nemzedékeknek. Vallják, hogy ezek a Bukovinából származó székely népdalok a népi hagyományok különleges gyöngyszemei. Népdalaik magukba foglalják egész magyarságunk történetét. Ezt bizonyítja két CD lemez is, amelyet a-gazdag műsorukból állítottak össze. Nagy sikerrel vitték színre a bukovinai székely betlehemes játékot, melyet minden év karácsony táján előadnak a megyében, a szomszédos megyékben és a Nemzetközi Betlehemes Találkozókon. Az általuk megtanult és énekelt népdalok száma több mint 200.

  Az eltelt 44 év alatt több mint 400 fellépésük volt: elsősorban idehaza, valamint a környező településeken, a megye városaiban, valamint a fővárosban többször is. A külföldi helyek közül: Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában, Szerbiában, Lengyelországban fesztiválokon, népünnepélyeken szerepeltek nagy sikerrel. A szlovákiai Alsószeli Magyar Dalkörhöz 30 éves barátság köti a Csátaljai Székely Népdalkört, mely mára már testvértelepülési kapcsolattá bővült. 1997-ben egy újabb barátság alapjait rakták le az erdélyi Dicsőszentmártonban az ottani magyar énekkarral, mely ma is tart. Felejthetetlen közös műsorokat adtak a szintén erdélyi Csernakeresztúri Hagyományőrző Együttessel is. A sok fellépés, a rádió és a tv jóvoltából nemcsak a szűkebb környezet, hanem a megye, sőt az egész ország nyilvánossága elé léptek.

  A Csátaljai Székely Népdalkör tulajdonosa a Népművelési Intézet által adományozott Nívódíjnak (1992), a Csátalja Községért Emlékéremnek (1995), a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége által adományozott Sebestyén Ádám díjnak (1996), a Bács-Kiskun Megye Kisebbségeiért kitüntetésnek (1996). 2008-ban Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért díjba részesültek. Mindezek mellett többszörös “arany” fokozatú minősítéssel rendelkeznek. A Bács-Kiskun megyei nemzeti értékek közé felvették az Istensegítsből származó betlehemes játékukat.

  A kórus vezetője megalakulástól kezdve Takács Mátyás ének-zene tanár. Az együttes Csátalja Községi Önkormányzat fenntartásában működik.

Terveik:

2019-ben két határon túli magyar együttes meghívásának szeretnének eleget tenni. Ez év május 11-én a szlovákiai Alsószeli Magyar Dalkör meghívásának tesznek eleget. Ez alkalommal ünneplik a két együttes közötti 30 éves kapcsolatot.

Augusztus hónapban az erdélyi Dicsőszentmártonba utaznak, az ottani magyar énekkar meghívására. Velük 22 éves kapcsolat köti össze a Csátaljai Székely Népdalkört.