Csátaljai Székely Népdalkör

A Csátaljai Székely Népdalkör 1975-ben alakult 35 taggal. Lelkes, énekelni szerető nők és férfiak hozták létre. Célul tűzték ki a székely népdalok gyűjtését, megtanulását és továbbadását a következő nemzedékeknek. Vallják, hogy ezek a Bukovinából származó székely népdalok a népi hagyományok különleges gyöngyszemei. Népdalaik magukba foglalják egész magyarságunk történetét. Nagy sikerrel vitték színre a bukovinai székely betlehemes játékot, melyet minden év karácsony táján előadnak a megyében, a szomszédos megyékben és a Nemzetközi Betlehemes Találkozókon. Az általuk megtanult és énekelt népdalok száma több mint 200. Az eltelt 34 év alatt több mint 300 fellépésük volt: elsősorban idehaza, valamint a környező településeken, a megye városaiban, valamint a fővárosban többször is. A külföldi helyek közül: Szlovákiában, Romániában, Ukrajnában, Lengyelországban fesztiválokon, népünnepélyeken szerepeltek nagy sikerrel. A szlovákiai Alsószeli Magyar Dalkörhöz 20 éves barátság köti a Csátaljai Székely Népdalkört, mely mára már testvértelepülési kapcsolattá bővült. 1997-ben egy újabb barátság alapjait rakták le az erdélyi Dicsőszentmártonban az ottani magyar énekkarral, mely ma is tart. Felejthetetlen közös műsorokat adtak a szintén erdélyi csernakeresztúri hagyományőrző együttessel is. A sok fellépés, a rádió és a tv jóvoltából nemcsak a szűkebb környezet, hanem a megye sőt az egész ország nyilvánossága elé léptek. A Csátaljai Székely Népdalkör tulajdonosa a Népművelési Intézet által adományozott Nívódíjnak (1992), a Csátalja Községért Emlékéremnek (1995), a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége által adományozott Sebestyén Ádám díjnak (1996), a Bács-Kiskun Megye Kisebbségeiért kitüntetésnek (megosztott) 1996. 2008-ban Bács-Kiskun Megye Közművelődéséért díjba részesültek. Mindezek mellett többszörös “arany” fokozatú minősítéssel rendelkeznek. A kórus vezetője megalakulástól kezdve Takács Mátyás ének-zene tanár, a Csátalja Nagybaracska általános Művelődési Központ igazgatója. Az együttes Csátalja Községi ֖nkormányzat fenntartásában működik.