Faragott emlékeink

Bátaszék

Székely Albert faórája

A tárgy megtekinthető a Bátaszéki Tájházban.
7140 Bátaszék, Szabadság u. 24.

Székely Albert készítette még Bácsjózseffalván, 1938-43 között, Dr. Németh Kálmán Százezer szív sikolt című könyvének reklámozása céljából.
A szegedi múzeumból került Bátaszékre. Felújította Péter András, 2001-ben.

Székely Kálvária

A kálváriaképek megtekinthetőek a Bátaszéki Tájházban.
7140 Bátaszék, Szabadság u. 24.

Székely Albert és a józseffalvi fafaragók Szedlák Lajos vezetésével faragták Bácsjózseffalván.
Korábban a táblaképek fele a Völgységi Múzeumban, másik része a Székely Házban volt látható.
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum tulajdona, 2007-ben kerültek Bátaszékre.

Székelykapu

Látható: a Bátaszéki Nemzetiségek parkjában.
Készítői: Rozsnyai János ditrói fafaragó és tanítványai.
Készíttetők: Bátaszék Város és a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre.
2001-ben készült a fafaragótábor alkalmából.

Kopjafák az öt bukovinai falu emlékére

A tárgy megtekinthető a Bátaszéki Nemzetiségek parkjában.
Készítők: Rozsnyai János ditrói fafaragó és tanítványai.
Készíttető: Bátaszék Város és a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre.
Az alkotások 2002-ben készültek a fafaragótábor alkalmából.

 

Kopjafák a bátaszéki római katolikus temetőben

A bátaszéki római katolikus temetőben található több kopjafa, illetve dr. Németh Kálmán keresztfája.

 

Dr. Németh Kálmán bronz emléktáblája

nemethkalman_tabla

Az emléktábla a Bátaszéki Városi Könyvtár falán látható.
Készítő: Adorjáni Endre.
Készíttető: Bátaszéki Székelyek Baráti Köre és a Székely Szövetsége
Az emléktábla avatása 1996 júniusában volt, a Bátaszéki Székely Találkozón.

Bátaapáti

Székely Kapu

Látható: Bátaapátiban
Készítő: Ömböli Zoltán
Készíttetők: Darabos József és felesége, Sebestyén Anna
2008-ban állíttatták magáncélból.

 

Bonyhád

Kopjafa Mártonffi Mór emlékére

A kopjafa a bonyhádi Völgységi Múzeum hátsó udvarán található, a Szabadság tér 2. sz. alatt
Készítette: Beréti István.
Állíttatta: a Völgységi Múzeum, 1989. május 21-én.

 

Székely Kapu

A kapu a bonyhádi Székely emlékparkban látható, az autóbuszmegálló mellett.
Készítő: Szemcsuk István és Beréti István, Tusa János és Ferencz Gergely.
Készíttető: a Székely Szövetség
Avatása 1995. június 24-én, a letelepítés 50. évfordulóján történt.

Páros Kopjafa

A páros kopjafa a bonyhádi Székely Emlékparkban látható.
Készítette: Beréti István.
Állíttatta: a Székely Szövetség, 1998. május 22-én.

Kopjafa

A kopjafa a bonyhádi Székely Emlékparkban
Készítette: Tusa János.
Állíttatta: a Székely Szövetség, 1998. május 22-én. Felirata: „Halottaink emlékére”.

Sebestyén Antal esperes kopjafája

A kopjafa a bonyhádi Székely emlékparkban látható, az autóbuszmegálló mellett.
Készítő: Tusa János.
Állíttatta: a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége Sebestyén Antal esperes (1874-1969) emlékére.
Avatására 2000. augusztus 20-án, a Milleniumi Székely Világtalálkozó keretén belül sor.

Keresztfa

A keresztfa a bonyhádi Székely Emlékparkban látható.
Készítette: Szemcsuk István.
Állíttatta: a Székely Szövetség,
1998. május 22-én. Felirata: a „Tisztelet a szülőföldnek”.

Székely kapu

A kapu Bonyhádon, a Dózsa Gy. u. 29. sz. alatt, a Székely Háznál látható.
Készítő: Szemcsuk István és Ömböli Zoltán.
Készíttető: Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége.
A kaput 2006-ban avatták fel.

Földi István kopjafája

Az emlékfa a bonyhádi Székely Emlékparkban található.
Készítette: Tusa János.
Állíttatta: a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 2004-ben Földi István (1903-1967) tanár tiszteletére.

Bonyhád-Majos

Székelykapu

A kapu Majoson az V. u. 140. sz. alatt látható.
Készítő: Szemcsuk István.
Készíttető: Csoboth Vilmos.

Hármas kopjafa

Az emlékoszlopok a Bonyhád-Majosi temetőben találhatóak.
Készítő: Kercsó József.
Készíttető: Kercsó Mátyás.
Kercsó András emlékére készült 2005-ben.

Kercsó Józsefné kopjafája

Az emlékoszlop a Bonyhád-Majosi temetőben található.
Készítő: Kercsó József.
Készíttető: A Kercsó család
Kercsó Józsefné emlékére állíttatták 2007-ben.

 

Bonyhádvarasd

Székely kapu

A kapu Bonyhádvarasdon, a Táncsics u. 92. sz. alatt látható.
Készítő: Beréti István.
Készíttető: Csibi Zsolt.
A kaput 2003-ban állítatták magánhasználatra.

 

Cikó

Kopjafa

A Cikói Művelődési Ház udvarán látható (Kossuth L. u.)
Készítő: Szemcsuk István
Készíttető: Cikói Székely-Német Hagyományőrző Egyesület.
2006. augusztus 20-án, a Falunapon avatták, a betelepítés 60. évfordulóján.

 

Csátalja

Székely kapu

Csátaljai park bejáratánál látható.
Készítők: id. Pálffy Béla és ifj. Pálffy Béla, Székelyudvarhely.
Készíttető: Csátaljai Községi Önkormányzat.
2008. április 19-én avatták fel, a hazára találás emlékére

Kopjafa

Csátalja község parkjában látható.
Készítő: Tusa János.
Készíttető: Csátaljai Községi Önkormányzat.
Avatása a bukovinai székelyek betelepítésének 50. évfordulója alkalmából történt, 1995. augusztus 20-án.

 

ɉrd

Székely kapu

A Vörösmarty u. 63. sz. alatt (Deák Ferenc u. sarok) látható.
Készítő: Lovász Ambrus, dr. Domokos Pál Péter tanácsadásával.
Készíttető: Csernik Gáspár és neje, szül. Béres Mária.

 

Gara

Székely kapu

A kapu a Kossuth utcában, a Róm. Kat. Templom bejárata előtt található.
Készítette: Szemcsuk István.
Készíttető: Garai Székely Kör. 1995. augusztus 20-án avatták, a községbe való letelepedés 50.évfordulója alkalmából.

Kopjafa

A kopjafa Garán, a Kossuth L. utcában, a Róm. Kat.Templom bejárata előtt található.
Készítő: Kismődi Balázs.
Készíttető: Garai Székelykör Egyesület.
2004-ben állították a madéfalvi veszedelem emlékére.

 

Györe

Solymár Imre emlékfája

Az emlékoszlop Györében látható, a Templomiskola udvarán.
Készítette: Pál Gyula

 

Hidas

Székely kapu

A kapu Hidason, a Kossuth L. u. 95. sz. alatt látható.
Készítette: Ömböli Zoltán saját használatra, 2007-ben.

Hidasi Református templom

A templom Hidason, a Kossuth L. u. 83. sz. alatt található. A több faragott székely kapu és oromzati díszítésen kívül a templom teljes belső berendezése, karzata is faragott fából készült.
A faragásokat készítették: Farkas Róbert és fia Farkas Alpár, kézdivásárhelyi fafaragók.
A templomot 2009. november 16-án szentelték fel.

 

Himesháza

Székely kapu

A kapu Himesházán, a Hősök terén látható.
Készítette: Balázs Balázs.
Készíttető: Népek Barátsága Egyesület és a Himesházi Önkormányzat.
A kaput 1994 őszén állították.

 

Hőgyész

Székely kapu

A kapu Hőgyészen, a Fő utcán, a mentőállomás előtt látható.
Készítette: ifj. Makrai Béla, Márton Gyula, Rettich Béla.
Készíttető: Hőgyészi Önkormányzat és a Hőgyészi Székely Kör.
2006-ban állították, hogy hirdesse itt is élnek székelyek.

Kopjafa

A kopjafa a hőgyészi Fő utcán, az autóbuszmegállóval szembeni sétányon látható.
Készítő: Törő György.
Készíttető: Hőgyészi Székely Kör.
A kopjafát 1999-ben, a madéfalvi veszedelem emlékére állították.

 

Izmény

Kopjafa

A kopjafa az izményi Emlékparkban látható.
Készítette: Tusa János.
Készíttető: Izményi Önkormányzat.
2000-ben, a milleniumi év tiszteletére állították fel.

Székely kapu

A kapu az izményi Emlékparkban látható.
Készítette: Simó István, Szentegyházán.
Készíttető: Izményi Önkormányzat.
2008-ban állították a dévai bukovinai székelyek segítségével.

Keresztfa

Az emlékkereszt az izményi  római katolikus templom udvarán látható.
Készítette: Baksics Tibor.
Készíttető: Izményi Önkormányzat.
2008-ban állították fel.

 

Kakasd

Faluház öt székely kapuval

Az épületegyüttes Kakasd fő terén látható.
Készítették: Makovecz Imre tervei alapján csomafalvi székely ácsok.
Készíttető: Kakasdi Önkormányzat és a lakosság.
1995-ben adták át.

Székely kapu

Kakasd fő utcáján látható, a 6. sz. főút mellett.
Készítették: Adorján József és Farkas Lajos.
Készíttető: Kakasd Önkormányzata.
1984-ben avatták fel.

Kopjafa

A kopjafa a Kossuth L. utcában, a 6. sz. út mellett látható a székelykapu mellett.
Készítette: Szemcsuk István.
1989. július 4-én állították, az öt falu emlékére.

Gyalog kapu

Kakasdon a Rákóczi u. 75. sz. alatt látható.
Készítette: Ömböli Zoltán.
Készíttetők: Sebestyén Antal és Kásler Anna.
A kaput 2003-ban állították.

Székely kapu

A székelykapu a kakasdi Kossuth L. u. 10. szám alatt látható.
Készítette: Szemcsuk István.
Készíttető: Sebestyén Lajos és Kozma Anna.
A kaput 2007-ben állították.

Székely kapu

A székelykapu a kakasdi Petőfi u. 434. szám alatt látható.
Készítette: Ömböli Zoltán.
Készíttető: Kelemen András és Sebestyén Rozália.
A kaput 2009-ben állították.

Székely kapus tornác

A tornác Kakasdon, a Rákóczi u. 225/a sz. alatt található.
Készítette: Tusa János.
Készíttető: Sebestyén Tibor, aki 2002-ben állítatta magáncélból.

Harangláb

A faragott harangláb a Kakasdi temetőben található.
Készítette: Ömböli Zoltán.
Készíttető: Kelemen András és családja.
2009-ben állították.

 

Kéty

Faragott templombelső

A kétyi római katolikus templom belső berendezése: padok, ajtók, gyóntatószék, oltár, szószék, szentségház faragását Tusa János készítette a templom szentelésére 1996-ban. A templomban látható faragott stációkat Vida Zoltán készítette 2001-ben.

Székely kapu

A kapu a kétyi római katolikus templom előtt látható.
Készítette: Kovács János.
Készíttetők: Római Katolikus Egyházközösség, Hopp Ferenc plébános.
A kaput 2000-ben állították.

 

Kisdorog

Székely kapu

A székely kapu a Fő u. 208. szám alatt látható.
Készítette: Ferencz István saját használatra.
Állította: 2006-ban.

Székely kapu

A kapu Kisdorogon, az Ady E. utcában látható.
Készítette: Ferencz István.
Állíttatta: Peter Kast és Ferencz Katalin, 2007-ben.

Ferencz István kopjafája

Az emlékoszlop a kisdorogi temetőben látható. Ferencz István emlékére állította és készítette fia, ifj. Ferencz István.

Kopjafa

A kopjafa a kisdorogi temetőben látható.
Készítője: Bíró Lőrinc és Beke József.
1991. október 6-án, az 1944-ben eltűnt 42 székely ember emlékére avatták fel.

 

Lengyel

Székely kapu

A kapu Lengyelen, a Petőfi S. u. 53. sz. alatt látható.
A kaput az 1960-as években a községi tanács állíttatta.
Készítő: Lőrincz Imre.

Kopjafa

Az emlékoszlop Lengyelen, a Petőfi S. u. 53. sz. alatt látható.
Készítők: Beréti István és Szemcsuk István. Készíttető: a Lengyeli Óvoda és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány. 1991-ben avatták, a szülőföld elhagyásának 50. évfordulója alkalmából.

Keresztfa

A kereszt a lengyeli római katolikus templomban látható.
Készítő: Dávid János, závodi asztalos.
A faanyagot a Hőgyészi Erdészet adományozta.
Készíttető: Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány.
2002-ben avatták fel a templom építője, a község lakossága és Szent Teréz tiszteletére.

Keresztfa

A kereszt a pabdi kápolna előtt látható.
Készítő: Dávid János, závodi asztalos.
A faanyagot a Hőgyészi Erdészet adományozta.
Készíttető: Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány.
2002-ben avatták fel a kápolna építtetőjének és a zarándoklók emlékére.

 

Mohács

Kopjafa

A kopjafa Mohácson, a Rókus-kápolna kertjében található.
Készítője: Tusa János és Pál Gyula.
Készíttető: Bukovinai Székelyek Mohácsi Baráti Köre.
A kopjafát 2006 áprilisában avatták, 42 bukovinai székely férfi emlékére, akiket a partizánok 1944. október 26-án kényszermunkára hurcoltak, s akiket családjaik soha többé nem láttak. A kopjafán olvasható az áldozatok névsora.

 

Nagyvejke

Székely kapu

A kapu Nagyvejkén látható, a falu első háza előtt.
Készítője: Beréti István fafaragó, aki saját használatra állította a kaput.

Bárány József kopjafája

Az emlékoszlop a nagyvejkei temetőben található, Bárány József emlékére készült.

 

Palotabozsok

Kopjafák

A székely és felvidéki kopjafa Palotabozsokon látható, a Kossuth L. u. 103. sz. alatt.
Készítője: Tusa János.
Készíttető: Palotabozsoki Magyar Dalkör. 2005-ben avatták, a bukovinai székelyek telepítésének 60. évfordulója alkalmából.

 

Tevel

Emléktábla kopjafákkal

A faragott emlék Tevelen, a Hőgyészi utcában, a művelődési ház udvarán látható.
Készítője: Törő György.
2001-ben avatták fel az egykori Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet és Internátus volt diákjai.

Kopjafa

Az emlékoszlop a Teveli templomkertben található.
Készítő: Szemák Márton.
Megrendelő: Tevel Község Önkormányzata.
1997-ben avatták fel a teveli római katolikus templom építésének 200. évfordulója alkalmából.

Székely kapu

A kapu Tevelen, a Dorogi út 354. sz. alatt látható.
Készítője: Szemák Márton, aki saját használatra állította, 1986-ban.

Emléktábla

Tevelen, a Petőfi S. u. 1. sz. alatt, az iskola alatti partfalban látható.
Készítője: Bertalan Sándor.
Megrendelő: Tevel Község Önkormányzata és az elszármazottak. 2006-ban avatták fel.

 

Vaskút

Székely kapu

A kapu a vaskúti templomkertben található.
Készítője: Törő György.
Megrendelő: Vaskút Község Önkormányzata. A kapu avatása 1994-ben volt, a Vaskúti Székelyek Ünnepén.

Kopjafa

Az emlékfa a vaskúti temetőben található.
Készítője: Szemcsuk István.
Megrendelő: a Vaskúti Székelyek Baráti Köre.
A kopjafa avatója 2001-ben, a Fogadjisteni búcsú alkalmával volt.

 

Véménd

Székely kapu

A kapu Véménden, a Zrínyi M. u. 1. sz. alatt látható.
Készítője: Beréti István és Szemcsuk István.
Megrendelők: Márton Menyhért irányításával a Véméndi Székely Népdalkör.
1996. augusztus 15-én avatták a hadikfalvi búcsú tiszteletére.

 

Zomba

Keresztfa

Az emlékkereszt a falu központjában, a római katolikus temlom előtt található.
Készítője: Szemcsuk István.
A kereszt avatása 2000. augusztus 18-án volt, a Milleniumi székely Világtatálkozó alkalmából.

Székely kapu

A kapu Zomba község északi bejáratában látható.
Készítette: Tóth Balázs, sepsiszentgyörgyi fafaragó.
Megrendelő: Márton István és családja, akik 2001-ben állíttatták a kaput.

Kopjafa

Az emlékoszlop a Zombai Kastélyparkban látható, mely a Rákóczi F. utcából közelíthető meg. Készítője: Pál Gyula.
2004-ben állíttatta a Zombai Lovasklub Egyesület.

 

Andrásfalva (Bukovina)

Keresztfa

A kereszt az andrásfalvi templomkertben található.
Készítő: Tusa János, Beréti István, Szemcsuk István és Dr. Márton Ferenc.
Megrendelő: Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége.

2000. július 22. és 26. között avatták fel a Milleniumi Székely Világtalálkozó évében.

Emlékoszlop

A kopjafa az andrásfalvi temetőkertben található.
Készítő: Fazakas János (Marosvásárhely)
Állíttatta: a Székely Szövetség, 1994-ben, halottai emlékére.

 

Józseffalva (Bukovina)

Emlékoszlop

A kopjafa a józseffalvi templomkertben található.
Készítő: Fazakas János (Marosvásárhely)
Állíttatta: a Székely Szövetség, 1994-ben, halottai emlékére.

Keresztfa

A kereszt a józseffalvi templomkertben található.
Készítő: Tusa János, Beréti István, Szemcsuk István és Dr. Márton Ferenc.
Megrendelő: Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége.
2000. július 22. és 26. között avatták fel a Milleniumi Székely Világtalálkozó évében.

 

Fogadjisten (Bukovina)

Emlékoszlop

A kopjafa a fogadjisteni templomkertben található.
Készítő: Fazakas János (Marosvásárhely)
Állíttatta: a Székely Szövetség, 1994-ben, halottai emlékére.

Keresztfa

A kereszt a fogadjisteni templomkertben található.
Készítő: Tusa János, Beréti István, Szemcsuk István és Dr. Márton Ferenc.
Megrendelő: Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége.
2000. július 22. és 26. között avatták fel a Milleniumi Székely Világtalálkozó évében.

 

Istensegíts (Bukovina)

Keresztfa

A kereszt az istensegítsi templomkertben található.
Készítő: Tusa János, Beréti István, Szemcsuk István és Dr. Márton Ferenc.
Megrendelő: Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége.
2000. július 22. és 26. között avatták fel a Milleniumi Székely Világtalálkozó évében.

Emlékoszlop

A kopjafa az istensegítsi templomkertben található.
Készítő: Fazakas János (Marosvásárhely)
Állíttatta: a Székely Szövetség, 1994-ben, halottai emlékére.

 

Hadikfalva (Bukovina)

Keresztfa

A kereszt a hadikfalvi templomkertben található.
Készítő: Tusa János, Beréti István, Szemcsuk István és Dr. Márton Ferenc.
Megrendelő: Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége.
2000. július 22. és 26. között avatták fel a Milleniumi Székely Világtalálkozó évében.

Kopjafa

A kopjafák a hadikfalvi temetőben találhatóak.
Készítő: Fazakas János (Marosvásárhely)
Állíttatta: a Székely Szövetség, 1994-ben, halottai emlékére.