Bizottságok

Szellemi örökség bizottsága

Feladatai: A bukovinai székely folklór, kiemelten a néptánc-, népzene-, népmesekincs kutatás, ezek eredményeinek publikálása, hogy a népdalkörök néptánccsoportok, hagyományorzok számára hozzáférhetővé váljanak. A bukovinai székelyek szellemi kultúrájának népszerűsítése előadások szervezésével.

Hatásköre: A szövetség tagegyesületeinek szakmai továbbképzése, szakmai segítségnyújtás. Javaslatot tehet, hogy melyik hagyományőrző csoport képviselje a Szövetséget a kül-, és belföldi rendezvényeken. A folklórműsorok rendezésében való segítségnyújtás.

Tárgyi örökség bizottsága

Feladatai: A bukovinai székely tárgyi kultúra megmaradt emlékeinek kutatása, dokumentálása, gyűjtése, és megismertetése. A fellelt értékek fotózása, digitalizálása, számítógépes feldolgozása. A fiatalok oktatása, nevelése, a bukovinai székely kultúra népszerűsítése. A migráció kutatása és követése.

Hatásköre: Bukovinai székely származásúak által lakott teleülések, országok, beleértve a szórványokat is. Néprajzi tábor szervezése, tárgyi örökség témakörében ismeretterjesztő eloadások szervezése.

Al-dunai bizottság

Feladatai: Az al-dunai csoportok összefogása, működésük segítése, kapcsolattartás a Szövetséggel. A helyi hagyományok ápolása.

Hatásköre: A Szövetséggel kapcsolattartó küldöttek kijelölése.

Erdélyi bizottság

Feladatai: Az erdélyi csoportok összefogása, működésük segítése, kapcsolattartás a Szövetséggel. A helyi hagyományok ápolása.

Hatásköre: A Szövetséggel kapcsolattartó küldöttek kijelölése.