Hírek kategória bejegyzései

Dimén Gáspár (1957-2023)

Hirtelen, váratlanul hagyott itt bennünket Dimén Gáspár, aki a Székely Szövetség megalakulásától tevékeny részese a szervezet életének és emblematikus, meghatározó alakja volt a bukovinai székely hagyományőrzésnek.

1990-től évtizedekig vezette a Teveli Székelykört. Anekdotáit, mulatságos, a székely nyelvjárást hűen visszaadó történeteit, mindig vidám és magával ragadó egyéniségét mindenütt ismerték és kedvelték. De nemcsak a színpadon élte a székelyek örökségét.

Saját örömére is énekelt, táncolt, az osztováta mellett szőtt, lakodalmi gazdaként vitte tovább a szokásokat, részt vett a hadikfalvi betlehemesjáték újraélesztésében, minden érdekelte, ami a népcsoportjának kultúrájához tartozott.

Családja volt számára a legfontosabb. Szeretettel és gondoskodással vette körül őket.

Dimén Gáspár 2002-ben vette át a kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Sebestyén Ádám díjat.

Távozása nagy veszteség számunkra. Emlékét és átadott tudását megőrizzük.

Isten nyugosztalja!

Emlékezés Radák Jánosra

Radák János, néptáncoktató, koreográfus

(1969. 06.06. – 2023.02.17.)

Drága Jani!

Tegnap délután tudtuk meg. Az online tér, ahonnan tudatosan tartottad távol magad, pillanatok alatt megtelt a döbbenetes és felfoghatatlan hírrel. Majd beindultak a telefonálások, hosszabb-rövidebb beszélgetésekben idéződtek meg a közös pillanatok, hogy aztán a sírástól, a fájdalomtól megnémulva, percekig csak együtt lélegezzünk.

Bizonyára csak mosolyognál rajtunk. Mert ahelyett, hogy együtt virrasztanánk mi, hátramaradottak, kétségbeesésünkben ilyen rideg eszközökhöz folyamodunk.

Épp a napokban került elő az a régi újságcikk, ami az első bonyhádi táncos képzésről jelent meg 2000-ben. Téged kértünk föl, hogy az archív felvételek segítségével taníts minket.

Pillanatok alatt felmérted, milyen veszélyes teher is egy csoportnak a saját táncait, kultúráját visszatanítani, azt, amit ők mindenkinél jobban ismernek. Forradalmat csináltál. Mindezt olyan szerényen, könnyedén és egyszerűen tetted, hogy azt sem tudtuk, micsoda nagyszerű dolog részesei vagyunk.

Évről-évre fokozatosan, kis lépésekben hoztad felszínre azt az anyagot, amit ma színpadon látunk. Tudtad, hogy nem lehet bennünket egyik napról a másikra szembesíteni azzal, hogy amit a magunkénak vallunk, az nem feltétlenül a teljes és hiteles tudás.

Mestere voltál a kiélezett helyzetek csitításának, tompításának, a megnyugtató válaszoknak. Mert záporoztak a kérdések akkoriban. „Nem jó, amit tanítok?” „Miért ezt vettük át?” „Hol voltak ezek a felvételek?” „Mihez kezdünk most?”

Mindig mosolygósan, megértően válaszoltál ‒az időnként bizony balga kérdésekre is. Csak most látjuk, mekkora tudás, alázat, emberismeret, szív kellett ehhez.

Átvezettél minket egy krízis időszakon úgy, hogy egy percig sem kételkedtünk Benned, a szavaid, a meglátásaid megkérdőjelezhetetlenek azóta is.

Sokat dolgoztál értünk: módszertani kiadvány, táncoktatás, színpadi bemutatkozások. Nem csak Magyarországon, hanem Dél-Erdélytől Al-Dunáig ismernek a bukovinai magyarok.

Tanúi lehettünk az Etelkával való kapcsolatotok bimbózásától a házasságkötésig, a gyerekek születésétől a házépítésig. Közben tanítottatok, kitartóan, fáradhatatlanul és szeretettel.

2016-ban, talán az egyetlen nem bukovinai származásúként Sebestyén Ádám-díjat is kaptatok Etelkával együtt.

Mert Ti így, együtt voltatok a miénk, Etelka és Jani.

Családod mérhetetlen fájdalmában osztozunk. Tanításaidat megőrizzük!

Nyugodj békében, Jani!

Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége

Fotó: Domokos Gábor

Néprajzi Tábor 2020

Néprajzi tábor Kismányokon, a Székely Portán

2020. július 20 – 25

Tábor célja:

Bukovinai székelynépművészet, hagyományok és kézműves kultúránk megőrzése.

Elsősorban családokat várunk, de természetesen nyitottak vagyunk minden korosztály fogadására.

A tábor programja eltér attól, amit az elmúlt 30 évben megszoktunk a Bukovinai Székelyek Országos   Szövetsége Néprajzi Táborában, de a feladat azonos: megtanulni, megtartani, megélni és ezzel életben tartani népcsoportunk kultúráját, szokásait valamint az idei táborban lehetőség nyílik különböző művészeti ágak alapszintű megismerésére.

  A tábor választható témái:

téma előadók-oktatók
bukovinai székely népdaltanítás Fábián Éva népdalénekes
fafaragás Szemcsuk István fafaragó
szövés Lőrincz Etel
textiltervező iparművész
csipke horgolás Kelemen Csilla
csipkekészítő mester
„ Mözsi-Szabó István Művész Tábor”                                         
  rajzolás, festés, pasztellrajz, agyagszobrászat
Lőrincz Gergely festőművész

Kiegészítő programok:

  • táncház-tánctanulás
  •  szekér javítás

A szállás biztosított. Kérjük, hozzanak magukkal ágynemű huzatot, lepedőt vagy hálózsákot, esetleg plédet.

Étkezés: A táborlakók készítik elő a reggelit és vacsorát, az ebédet ebédlőből hozatjuk.

Kérjük, amennyiben lehetséges a hétköznapi bukovinai székely ruhát viseljük a tábor ideje alatt.

Vannak kész ruháink és még varrunk is a táborban, amennyiben szükséges.

 Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lapon lehet 2020. július 04-ig.

 Részvételi díj: 10 000Ft/fő (étkezésre fordítjuk).

  A táborral kapcsolatosan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken.

  Tel.:  Illés Tibor 06-20-211 9950 

Email cím: bukovinai.szekelyek.osz@gmail.com

 

BUKOVINAI SZÉKELY NÉPRAJZI TÁBOR
2020. július 20-25.

JELENTKEZÉSI LAP

Jelentkező neve:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

Diákigazolvány száma:

Személyi igazolvány szám:

TAJ szám:

Jelentkező mobil elérhetősége:

E-mail címe:

Alulírott gondviselő neve:

Gondviselő lakcíme:

Gondviselő telefonszáma:

Gondviselő e-mail címe:

Allergia, betegség, valamilyen hátrányosság:

Kérjük, jelölje meg  melyik téma érdekli, melyik kézművességben vesz részt?

………………………………………………………………………

A jelentkezés indítékai:  külön lapon mellékelve kérjük.

A bukovinai székely népcsoport kultúrájának őrzése, továbbéltetése érdekében végzett eddigi tevékenységek?

Mit vár a 2020-ben Kismányokon, a székely portán megrendezésre kerülő tábortól?

Mi az, amit meg szeretne tudni a Bukovinai Székelyekről?

A jelentkezési lapot kinyomtatva, aláírva postai úton vagy scennelve, e-mail-ben várjuk: bukovinai.szekelyek.osz@gmail.com

A 10.000 Ft részvételi díj befizetéséről a bizonylat másolatát is csatolni szíveskedjenek!
Jelentkezési határidő: 2020. július 04.

Kelt: ……………………..………………….………                                                                                                  

Fiatalkorú esetén szülő/gondviselő aláírása ……………………………………………………..

Gyászközlemény

Sajnálattal tesszük közzé, hogy Bálint Ambrusné, Piroska néni a Tolna -Mözsi Székely Baráti Kör egykori vezetője elhunyt. Búcsúzunk Tőle, emlékét megőrizzük.

Nyugodjon békében.

A képen a következők lehetnek: , szöveg, amely így szól: „Mély mindazokkal, akik kismertékés szerették, hogy Bálint Ambrusné Piroska néni tolnai lakos 82 éves korában elhunyt. Római Katolikus szertartás keretében kísérjük Őt végső nyughelyére 2020. június én, pénteken 11 órakor tolnai temetőben. Lelki üdvéért gyászmisét tartunk ugyanezen napon 10 órakor rakor tolnai katolikus templomban. A gyászoló család”

Székely Szabadság Napja Pakson

Tisztelt BSZOSZ Tagegyesületek!
Kedves Vezetők!

Az ERDÉLYI MAGYAROK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETE minden évben megszervezi Pakson a Székely Szabadság Napja rendezvényt, amely a marosvásárhelyi Postaréten zajló főrendezvénnyel egyidőben zajlik. E napon Marosvásárhelyre gyülik össze a székelység, és közös akaratnyilvánítással hangsúlyozza az önrendelkezésért való jogát. Távolabbi helyekről is, mint Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Kézdivásárhely, stb. településekről érkeznek résztvevők Marosvásárhelyre. A székelyek aznapra szabadságot vesznek ki, és elmennek, mert az egybetartózás, összetartozás érzését fontosnak tartják átélni. A világ több pontján szintén szerveznek szimpátia, támogató rendezvényeket. Magyarországon a budapesti, a Hősök terére szervezett a leghangsúlyosabb.A paksi rendezvény is elég hangsúlyos az idén. Megkérjük a BSZOSZ Tolna megyei egyesületeinek, közösségeinek tagjait, hogy jelenjenek meg rendezvényünkön. Vegyenek ki aznapra szabadságot, ha kell, mint azt Erdélyben a székely testvéreink is teszik. Mindenkire számítunk. Hozzanak megukkal sok székely zászlót. Egy tábla is jó, ha van feltartva a település nevével ahonnan érkeztek, vagy az egyesületük nevét láttatva.A rendezvény mindannyiunké, minden Tolna megyei BSZOSZ tagegyesületé, mindenkinek részt kell venni rajta.Az előzetes tájékoztatást követően, immár a végleges Meghívót csatoltan küldjük. A meghívóban a részleteket is megtalálják.
Várunk tehát szeretettel minden BSZOSZ tagegyesületet, jöjjenek egyesületenként is minél többen.
További információkat telefonon szolgáltatunk.+36 20 22 33 241