Elismerések

A Sebestyén Ádám-díj

A díj alapításáról 1996-ban döntött a Székely Szövetség, s azoknak kívánta odaítélni, akik az ősi bukovinai kultúra őrzésében és ápolásában kiemelkedő tevékenységet folytattak. Első ízben 1996. június 28-án ítélték oda az elismerést Bátaszéken, a hatodik Székely találkozón. A díj emléklapját Kontár Juraj grafikus  tervezte, a bronz emlékplakettet Adorjáni Endre szobrászművész készítette.

Az elismerést Sebestyén Ádámról (1921- 1996) a neves bukovinai székely származású önképző, amatőr néprajzi gyűjtőről nevezték el, aki földműves, kántor, bankár, hagyományőrző, szervező, csoportalapító és vezető volt. Munkásságát többek között „Sebestyén Gyula” – emlékéremmel, Babits Mihály-emlékplakettel és Alkotói-díjjal is elismerték.

 „Sebestyén Ádám ember volt, akinek voltak kiváló jellemvonásai és gyarlóságai is. Ember volt, akinek volt egy eltökélt szándéka: papírra vetni a szűkebb népcsoportról, a bukovinai székelyekről olyan dolgokat, amelyek eltértek és különösnek számítottak más környezethez tartozó népcsoportok szokásaihoz képest. Mindent meg akart örökíteni, hogy a fiatalok tudjanak apáikról több nemzedék múlva is, ezért mindent papírra akart vetni a székelyekről, ami egyszer fontos lehet: hogy kik voltak, hogy hívták, mi volt a nevük, hányan voltak, amikor menekültek, s mindent. ami fontos, s minket jellemez.” (részlet Sebestyén Imre Dezső: Sebestyén Ádám élete és munkássága c. munkájából 4-5. oldal. 1997).

A Gáspár Simon Antal-díj

Gáspár Simon Antal

A díj létrehozásáról 2006-ban döntött a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, melyet a fiatal hagyományőrzők buzdítására és jutalmazására, az ősi kultúra őrzéséért adományoz az arra méltó ifjú embereknek. Az elismerést első ízben 2006. augusztus 4-én, a „Bukovinai Találkozások” Nemzetközi Folklórfesztiválon ítélték oda Csibi Krisztinának kiemelkedő hagyományőrző tevékenységéért. A díj emléklapját Kontár Juraj grafikus tervezte. 2013-tól a Szövetség emlékérmet is adományoz a kitüntetettnek.

Gáspár Simon Antal (1895-1978), egy szegény, istensegítsi földműves családba született, a hat elemit kitűnő eredménnyel végezte, s tanítói továbbtanulásra javasolták, erről le kellett mondania a család szűkös anyagi helyzete miatt. Magyarországon véglegesen Nagyvejkén települt le, de 1963-ban fiához költözött, Halásztelekre. Az 1950-es évektől néprajzosok, népzenekutatók keresték fel, mert kiváló adatközlőnek bizonyult. 1963-ban a Népművészet Mestere-díjat is megkapta.

„Gáspár Simon Antal mintegy 60, kézzel írott vékonyabb-vaskosabb füzetbe rögzítette nyelvi – történeti – néprajzi följegyzéseit, énekeit. Gyűjtői, majd lejegyzői munkáját tudatosan kezdte és végezte. Az 1920-as évek elején, fiatal parasztemberként jelentkezett nála annak az igénye, hogy Istensegíts zenei és egyéb hagyományait leírja, összeszedje, ezzel utódai számára megörökítse, feledéstől megmentse.” (részlet Gáspár Simon Antal: Az én szülőföldem, a bukovinai Istensegíts c. könyvéből 152. oldal. Akadémiai Kiadó, Bp. 1986)

SEBESTYÉN ÁDÁM-DÍJASOK 

Bátaszék, 1996. június 28.

 1. Beréti István
 2. Fábián Andrásné
 3. Fábián Margit
 4. Fábián Mártonné
 5. Höfler Lajosné
 6. Illés Imréné
 7. Kóka Rozália
 8. László László
 9. Lőrincz Aladárné
 10. Sebestyén Ferenc
 11. Szemcsuk István
 12. Tamási Istvánné
 13. Tusa János
 14. Aparhanti Székely Hagyományőrző Együttes
 15. Csátaljai Székely Népdalkör
 16. Hagyományőrző Egyesület, Csernakeresztúr (Erdély)
 17. Izményi Székely Népi Együttes
 18. Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, Székelykeve (Vajdaság)
 19. Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület, Hertelendyfalva (Vajdaság)

Tevel, 1998. június 27.

 1. Falkai Gyuláné (született Jakab Éva)
 2. Márton Lázárné
 3. Palkó Andrásné

Zomba, 2000. augusztus 18.

 1. Fábián Gergely
 2. Lőrincz Etel
 3. Sántha Alajos
 4. Sebestyén Ádám Székely Társulat

2001

 1. Borsos Tamás, Hertelendyfalva (Vajdság)
 2. Márton Márton, Zomba
 3. Bonyhádi Székely Kör

2002

 1. Dimén Gáspár, Tevel
 2. Dr. Szőts Zoltán, Bonyhád

2003

 1. Lőcsei Vilmos, Hertelendyfalva (Vajdaság)

2004

 1. Csiszér Ambrusné, Izmény

Kakasd, 2006. július 1.

 1. Sebestyén István, Kakasd

Tevel, 2008. június 21.

 1. Bíró Sándorné, Bonyhád

Kakasd, 2009. november 15.

 1. Rudolf László, Bátaszék
 2. Sebestyén Imre Dezső, Szekszárd
 3. A Teveli bukovinai székely hagyományőrzők

Csernakeresztúr, 2010

39.Szabó Julianna, Csernakeresztúr

40.Takács Mátyás, Csátalja

Bonyhád, 2013

41. Potápi Árpád János, Bonyhád

42. Csátaljai Díszítőművészeti Szakkör

Kismányok, 2014

43. Csiki Béla, Bátaszék

44. Illés Tibor és Illés Tiborné, Nagymányok

45. Lőrincz Gergely, Baja

GÁSPÁR SIMON ANTAL-DÍJASOK

Bonyhád, 2006. augusztus 4.

 1. Csibi Krisztina, Kisdorog

Kakasd, 2009. november 15.

 1. Márton Attila, Szekszárd
 2. Fehér Attila, Hertelendyfalva

Bonyhád, 2013

 1. Kontár Noémi, Majos

Kismányok, 2014

4. Asztalos Zoltán, Tevel