Magyar Dalkör Palotabozsok

A palotabozsoki Magyar Dalkör 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy felkutassuk, ápoljuk és tovább adjuk hagyományainkat. A dalkör tagjai között németek, felvidékiek, de többségben bukovinai leszármazottak, székelyek vannak. Jelenlegi létszámunk: 20 fő. Feldolgoztuk a „Felvidéki tollfosztót, A székelyfonót, A kukoricafosztást”. Szerepelünk helyi rendezvényeken, közreműködünk egyházi szertartásokon. Szívesen veszünk részt és teszünk eleget a vidéki meghívásoknak, örülünk, hogy a megye határain kívül is felfigyeltek ránk. Szoros együttműködés van a helyi német kórusokkal, ennek köszönhetően már két alkalommal bemutatkoztunk Dettingenben. 2003-ban voltunk az al-dunai Hertelendyfalván, ahol a bukovinai székely lakosság akkor ünnepelte odatelepítésének 120. évfordulóját. 2004-ben a Néprajzi tábor fiataljait fogadtuk; programjukat szervezéssel, lebonyolító közreműködéssel támogattuk, segítettük gyűjtő munkájukat. A dalkör tagjai közreműködésével megrendezésre került a „Sebestyén Ádám” Székely Mesemondó Verseny 2005-ben. 2005-ben a székelység Palotabozsokra történő telepítésének 60. évfordulója alkalmából, székely és felvidéki kopjafát állítottunk, ezzel méltó módon emlékeztünk elődeinkre. 2006-ban az Országos Minősítésen ezüst oklevelet kaptunk. A szakmai továbbképzés minden formáját keressük és elfogadjuk. Megtiszteltetést jelentett számunkra, hogy a külföldi „Bukovinai Találkozások” rendezvényeire elmehettünk. 2007-ben Csernovicban, 2008-ban Jastrowieban és Piłában képviseltük a magyarországi bukovinai székelységet. Megalakulásunk óta minden évben fontos esemény és élmény a bonyhádi Bukovina Fesztivál, melyen barátian köszönthetjük ismerőseinket. Szeretnénk erősíteni a kapcsolatot a környéken működő hagyományőrző csoportokkal! Munkánkkal igyekszünk örömet szerezni másoknak, megőrizni és tovább adni e népcsoport szellemi kincseit.
A Magyar Dalkör megbízott tagja: Csibi Lőrincné