Csátaljai Székelyek Baráti Köre

A Csátaljai Székelyek Baráti Köre 2006. december 5-én alakult 107 fővel. Célunkul tűztük ki a bukovinai hagyományok őrzését, ápolását, a fiatalok identitástudatának erősítését. A Baráti Kör megalakításával egyidőben indítottuk el – három korcsoportban – a bukovinai táncok oktatását, Kosnás árpád vezetésével. Előadásokat szerveztünk: Dr Merk Zsuzsa a Dél-vidékre való telepítésről, Lőrincz Etel a szőttesekről, hímzésekről, Halász Péter a moldvai csángókról beszélt, s vendégül láttuk az egyházaskozári csángókat is. Csibi Krisztina és a Csátaljai Székely Népdalkör a karácsonyi ünnepkör szokásait elevenítette föl.

Fontosnak tartjuk a környező székely települések -“ Gara, Vaskút -€“ egyesületeivel való szoros együttműködést, ezért igyekszünk minden rendezvényünkre meghívni őket. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot a zömében Istensegítsről elszármazott székelyek településeivel, és természetesen a többi, bukovinai székelyek által lakott községgel is szívesen ápolnánk baráti kapcsolatot.

Immár két alkalommal rendeztük meg a Régiós Székelytalálkozót, amelyen Vaskút, Gara és Csátalja székelyein kívül megtiszteltek bennünket Závod, Bonyhád, Baja, Mohács, Zomba és Tolna-Mözs Bukovinából elszármazott barátaink is. A két csátaljai Székely bálnak is nagy volt a sikere, s az idei évben – 2009-ben, a Sebestyén Ádám Székely Mesemondóversenyt is mi rendezhettük meg. Csak remélni tudom, hogy mindenki jó érzéssel távozott tőlünk, s szívesen térnek vissza a jövőben, ha alkalom adódik rá.

Nászainé Fazekas Franciska, elnök