Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület

Csernakeresztúron a székelyek betelepülése óta él a hagyományőrzés: tánccsoport, és népdalkör. 1994 májusában alakult meg a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület azzal a céllal, hogy erdélyi magyarságunk, bukovinai székely származásunkat, hagyományainkat megőrizzük, ápoljuk és továbbadjuk az utókornak. Ugyanebben az évben Szent Erzsébet napján felavattuk tájházunkat, melyet az egyesület tagjai hoztak létre közös hangyaszorgalommal. Bukovinából hozott tárgyakat gyűjtöttek össze és berendeztünk egy lakószobát és konyhát.
Csoportunknak 65 tagja több generációból való. Az egyesület vezetője Szabó Júlianna, művészeti vezetője Blozs Anna. Fellépéseinken felelevenítjük bukovinai székely énekeket, táncokat, szokásokat. Büszkék vagyunk arra, hogy a Karácsonyi leányok megéneklése még ma is élő szokás Csernakeresztúron. Részt vettünk a „Bukovinai Találkozások”€ Nemzetközi Fesztivál magyarországi, romániai és lengyelországi helyszínén. Szívesen reszt veszünk a Székely Találkozókon. Erdélyben több város színpadán szerepeltünk, szűkebb hazánkban, Hunyad megyében szórvány-vidéken jelenítettük meg bukovinai szokásainkat.

Szabó Júlianna vezető