Tamási Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület Hertelendyfalva

Az egyesület a 125 éve idetelepített bukovinai székely nép nyelvjárását, hagyományait és szokásait ápolja és őrzi 1961-től mind a mai napig. A neves székely-magyar író nevét csoportunk 1969 óta viseli tisztelettel. Az egyesületben több művészeti ágban folyik munka. Az egyesület vezetője: Lőcsei Vilmos.
A vegyes népdalkórusunk székely népdalcsokrokkal lép fel helyi alkalmi előadáson, dél-bánáti, vajdasági rendezvényeken és több ízben vendégszerepelt Magyarországon is. A népdalkórus vezetője évtizedeken át Borsós Tamás zenetanár volt, majd a halála után Kemény József, a csoport citerása vette át a munkát.
A népművészeti csoport tagjai főként a székely hímzést ápolják, nemzetközi kiállításokon többségük nagymesteri díjban részesült. Tél folyamán a szokásos guzsalyos estéken találkoznak, így szórakoznak és dolgoznak. A csoport vezetője Kemény Anna, többszöri nagymesteri díjas kézimunkázó.
A tánccsoport a hagyományos helyi szokások színpadi bemutatásával több alkalommal kiválóan minősült, ilyen volt a farsangi mulatság, a lakodalmi szokás, de műsorában szerepel a guzsalyos, a keresztelő, a legény kikísérő és a karácsonyi szokás, a leányok megéneklése  is. A tánccsoport művészeti vezetője, Kerekes Homonai Klára. Az irodalmi csoport feladata, hogy ápolja és gyakorolja a székely-magyar nyelvet, amelyet már az iskolában nem igen tanulhatnak a gyermekeink. A csoport munkáját Lőcsei Ilona szervezi és vezeti. Külön figyelmet érdemel Lőcsei Antal, aki mint mesemondó nem csak szűk hazánkban, hanem határain túl is közismert és igen közkedvelt. Könyvtárunk több mint 4000 db kötettel rendelkezik, melynek gondozója Kiss Szabó Piroska. Az ő gondos felügyelete alatt jutnak el az olvasókhoz, akik száma, sajnos, évről-évre csökken. Az egyesületben az utánpótlás biztosítása, a székelység összetartása és a magyar nyelv és öntudat megőrzése a fő cél, amelyet még elődeink tűztek ki. A mai viszonyok és körülmények ugyan sokban nehezítik a vezetőség és a tagság munkáját. S „megfogyva bár, de törve nem!” – harcolunk a fennmaradásért. Ebben bátorít és erősít az együttműködési kapcsolat a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségével és annak tagegyesületeivel, amelyek közé egyesületünk is tartozik a Szövetség alapítása óta.

Lőcsei Ilona, az egyesület titkára