Vaskúti Székelyek Egyesülete

Egyesületünk 2005. november 08.-án alakult, ma 50 fő a taglétszámunk. Célul tűztük ki a bukovinai székely hagyományok ápolását, kultúra megőrzését és kapcsolattartást a határon innen és túl működő szervezetekkel. Községünkben elsősorban a bukovinai Fogadjistenből idetelepített székelyek élnek,
székelység-tudatuk alapja az egyesület működésének. Az elmúlt években megszerveztük a Dél-alföldi Székelyek Találkozóját, hagyományt teremtettünk Málé ünnepségünknek és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot székely csoportokkal. Pályázati lehetőséget kihasználva sikerült népviseleti ruhákat készíttetnünk, így rendezvényeinken be tudjuk mutatni a székelyek viseletét. Az egyesület tagjai szívesen töltik együtt szabadidejüket, és rendszeresen részt veszünk székely hagyományőrző rendezvényeken.