Rendezvények kategória bejegyzései

Bukovinai Székelyek Búcsúja és Székely Találkozó

2022. október 7-8.

A zarándoklat, okt. 8-án (szombaton) reggel 7 órakor indul Bonyhádról a Katolikus templomtól. Kérjük, ha teheti, csatlakozzon a búcsús zarándokokhoz.

A rendezvény megvalósulását támogatják:

– Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága

– Agrárminisztérium Hungarikum Bizottsága

– Bonyhád Város Önkormányzata

– Bonyhádi, Vörösmarty Mihály Művelődési Központ

– Kismányoki Római Katolikus Egyházközség

– Kismányok Község Önkormányzata

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a kétnapos programunkra!

II. Nyisztor Bertalanné Bukovinai Székely Népdaléneklési Verseny

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége országos szóló népdaléneklési versenyt hirdet Nyisztor Bertalanné emlékére.

A verseny célja: a Kodály és Bartók által is nagyra becsült archaikus bukovinai székely népdalkincs átörökítése, tovább éltetése.

Fővédnöke: Prof. Dr. Andrásfalvi Bertalan

A verseny lebonyolítása a vírushelyzetre tekintettel videófelvétel, jó minőségű telefonos felvétel beküldésével történik.

Az értékelést országosan elismert zsűri végzi.

Jelentkezési határidő: 2021. október 30.

E-mail cím: nyisztornepdalverseny2021@gmail.com

A versenyfelhívás és a jelentkezési lap letölthető :

Felhívás, a XXXII. Bukovinai Székely Néprajzi Táborra

           XXXII. Bukovinai Székely Néprajzi Tábor

Helyszín: Kismányok, Székely Porta

2021 július 19 – 24.

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 2021-ban is meghirdeti a gyermekek, fiatalok és családok számára a bukovinai székely életmód,- kézműves néprajzi tábort. Életmód tábort igyekszünk kialakítani. Viseletbe öltözve megkíséreljük megélni azt, ahogyan nagyszüleink töltötték a napjaikat, Bukovinában. Ehhez gyűjtünk ismereteket, a műhely vezetőktől és egymástól.

A tábor műhelyei:

 • Fafaragás: kopjafa készítése, szimbólum rendszerének megismerése.

Vezeti Szemcsuk István

 • Szövés: előkészítő műveletek, felvetés szövőszékre, fonal előkészítés. Festőnövények megismerése, fonal festés.

Vezeti: Lőrincz Etel

 • Bútorfestés: jellegzetes bukovinai motívumok megismerése, rajzolása, festése

Vezeti: Lőrincz Etel

 • Viseletkészítés: Hagyományos gyermekruhák készítése

Vezeti: Fekete Sebestyén Ibolya

 • Képzőművészet:

rajzolás, kisplasztika(agyag használatával),

hagyományos ,(régi) gyermekjátékok készítése

Vezeti: Lőrincz Gergely

 • Bukovinai énekek tanulása

Vezeti: Fábián Éva népdalénekes


Szeretettel várjuk a fiatalokat, az érdeklődő idősebbeket, illetve családok jelentkezését.

Táborvezető: Lőrincz Etel a BSZOSZ elnökségi tagja.

A Jelentkezési űrlapot kérjükkitöltvepostai úton és e-mailen megküldeni.

Ø  Kérjük a mindenkori közegészségügyi rendeletek, a védettségi igazolvány használatának és a jogosultság igazolásának 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti betartását.

Információ és jelentkezési lehetőség:

Lőrincz Etel: 06 30 978 8713

lllés Tibor: 06 20 211 9950

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége elérhetőségei:
Telefon: 06/20466 9465, 74/450 369
Levél: 7150 Bonyhád, Dózsa Gy. u. 29.

E-mail: bukovinai.szekelyek.osz@gmail.com

Bonyhád, 2021. 06. 03.
                                                                              Illés Tibor
                                                                           BSZOSZ elnök

XXIII. „Sebestyén Ádám” Országos Bukovinai Székely Mesemondó Verseny

VERSENYFELHÍVÁS!

A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége meghirdeti a XXIII.

„Sebestyén Ádám” mesemondó versenyt!

A 2020-as évben kialakult járvány miatt online módon kívánjuk lebonyolítani.

A verseny céljai:

1. A gyönyörű, páratlanul gazdag bukovinai székely népmesekincsünk széles körben való megismertetése, éltetése, az élő mesemondás gyakorlatának megőrzése, továbbadása a ma élő generációk számára.

2. Bukovinai székely tájnyelvünk, tájszavaink tudatos használatának szorgalmazása.

3. Sebestyén Ádám áldozatos mesegyűjtő munkásságának, megismertetése, megbecsülése.

Kategóriák: (A jelentkezők összetételétől függően)

 1. I-II. o
 2. III. – IV. o.
 3. V.- VIII. o
 4. Középiskolások, felnőttek

Követelmények

A versenyző mondjon el egy legalább 3 perces, de legfeljebb 8 perces, életkori sajátosságának megfelelő mesét, mondát vagy tréfát, kívülről, papír és súgó igénybevétele nélkül. Lehetőleg a saját szavaival!

Ajánlott irodalom:

Ezek a könyvek ma már többnyire csak könyvtárakban találhatóak!

Az Eltáncolt papucsok, Bukovinai Székely Népmesék, Móra Ferenc Könyvkiadó, 1984 (Feldolgozott mesék)

Dégh Linda: Kakasdi népmesék, I.-II. Akadémia Kiadó Budapest, 1955

(Eredeti gyűjtések)

Höfler Lajosné Kelemen Emma: Bukovinai székely népmesék, Bonyhád, 1998 (Feldolgozott mesék)

Kóka Rozália: Katyika meg Matyika, Fekete Sas Kiadó, Budapest,2002- 2018 (Feldolgozott mesék)

Kóka Rozália: Virágszépzöld Anna, Timp Kiadó, Budapest, 2008 (Feldolgozott mesék)

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék I-IV. kötet, Tolna Megyei Tanács V. B. Könyvtár, 1979-1986 (Eredeti gyűjtések)

Zsók Béla: Az egyszeri ember, Déva, 1993 (Feldolgozott mesék)

A zsűrizés szempontjai:

 1. Meseválasztás:

Értékes, érdekes, a mesemondó életkori sajátosságainak megfelelő legyen az elmondandó mese!

 • A beszéd milyensége:

A hangok tiszta ejtése, hangsúlyok, beszéd tempó, hanglejtés, stb. Felhívom a mesemondók figyelmét a székely tájszólás használatára. Amennyiben a mesemondó ismeri a zárt „e”, vagyis az ë kiejtését, úgy használja, ha nem, akkor csak a tájszavakkal jelezze, hogy székely szöveget mond.

Az előadás milyensége:

A mesemondó előadói tehetsége, eszközei a beszéd, a szem- és arcjáték, nagyon ritkán, ha a belső indulat megmozdítja a kezeit. Ne grimaszoljon, ne mutogasson, ne hadonásszon mesemondás közben.

Öltözék:

A felvétel során, amennyiben a versenyző rendelkezik népviseleti ruhával, kérjük abban legyen a felvétel, vagy egyszerű ünneplő ruhában.

Még egy nagyon fontos információ:

A szakemberek azt tanácsolják, hogy az előadás során ne a kamerának, hanem pár fős nézőközönségnek meséljenek. így válik életszerűvé.

Amennyiben a felvétel elkészítése nem megoldható, akkor kérjük jelezzék, mert tudunk segíteni!

Jelentkezési határidő: 2020. nov. 10.

Felvétel beérkezésének határideje: 2020. nov. 30.

Beküldési email cím: bukovinai.szekelyek.osz@gmail.com

Jó felkészülést, és várjuk a felvételeket!

Bonyhád, 2020. 10. 25.

          

Illés Tibor

BSZOSZ. elnök

Támogatók:

 

Jelentkezési lap letölthető: